در امریکا، مذهبی ها بیشتر پورنو می بینند

Dair Massey/The Daily Beast
Dair Massey/The Daily Beast

یکبار دیگر تحقیقات نشان داده است که مناطق جنوب امریکا که معروف به « کمربند مذهبی» هستند وقتی که به استفاده از اینترنت می رسد بیشتر از بقیه ایالت های کشور در جستجوی سکس می باشند. فصلنامه آرشیو رفتار جنسی در جدیدترین شماره خود، بررسی یک دانشگاه کانادایی را در این زمینه به چاپ رسانده است.

نکته ای را که می توان تقریبا به یقین عنوان کرد این است که  آمار و نتیجه گیری های مشابه محدود به امریکا یا مسیحیت نمی شود و این یک پدیده بین المللی است. تحقیق قبلی که در سال 2009 توسط دانشگاه هاروارد تهیه شده بود نیز سهم کنجکاوی های جنسی ایالت های محافظه کار جنوب امریکا را بیشتر از بقیه ثبت کرده بود.

جالب توجه و به نوعی متناسب با این تحقیقات، تازه ترین گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی امریکا است که بر اساس آمار نشان می دهد منطقه مذهبی جنوب، از بقیه کشور به لحاظ اقتصادی عقب تر است و رسما نامناسب ترین منطقه زندگی برای مردم امریکا شناخته شده است.

گزارش دانشگاه کانادایی بر این نکته تاکید کرده است که آمار به صورت ناشناس و خصوصی در آرشیو گوگل وجود دارد و اطلاعات موجود نشان دهنده مسیر و تعداد کلی ترافیک هر منطقه است.

مقاله علمی فوق در ضمن توانسته است در استفاده سکس و پورنوگرافی بین محافظه کاران سیاسی و محافظه کاران مذهبی نیز تفاوت هایی را ببیند. به نظر می رسد گروه اول به تصاویر و ویدئوهای سکسی گرایش بیشتری دارند و گروه دوم در ضمنِ دیدن تصاویر و ویدئوها، به موضوعات مربوط به سکس و ماجراهای پیرامون نیز توجه نشان می دهند.

یکی از فرضیه های روانشناسانه که در بررسی دانشگاه کانادایی ارائه شده تاکید بر این واقعیت است که هر جامعه ایی اگر به لحاظ عمومی محدود و مجبور به کنترل امیال و رفتار جنسی اش شود سعی خواهد کرد در زندگی خصوصی، محدودیتِ ایجاد شده به هر شکل ممکن جبران کند.

ماجرای ممنوع بودن و گناه و وقیح دانستن امیال جنسی، به گفته تحقیقات در این مقاله، به خودی خود تلاش برای دستیابی به امیال جنسی از راه های «پنهانی» را افزایش می دهد. مهمتر از همه اینکه، انکار یک نیاز انسانی، اخلاق واقعی و ذاتی انسان را دچار مغلطه و ریا می سازد. وقتی عقیده ها، به عمد انسانها را وادار می کنند امیال جنسی خود را حتی در حد طبیعی و معمولِ انسان، نادیده بگیرند راه دیگری جز دروغ به خود، نمی ماند و رفتن از یک سوی افراط به سوی دیگر تفریط.

 

Christian Right-Wingers Love Porn: New Studies Suggest the Bible Belt Has A Kinky Side
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/10/11/christian-right-wingers-love-porn-new-studies-suggest-the-bible-belt-has-a-kinky-side.html

Conservative states are more likely to search for sex and porn online
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/10/07/conservative-states-more-likely-to-search-for-sex-and-porn-online

More from مهرانگیز پاشا
وقتی میمون مسلح می شود
تجربه ضبطِ رفتار انسان های سراسر جهان در یوتیوب، به همه ما،...
Read More