واقعاً چرا سکس تابو است

امیدوارم بتوانم به صورت مداوم با معرفی نظریات مختلف روانشناسی و جامعه شناسی نشان دهم چرا بشر در طول تاریخ با سرسختی تمام سکس را غیرمحترمانه٬ شرم آور و تابو نگه داشته است.

۱- سکس یادآور مرگ است

بنابر تحقیقات انسان شناس و متخصص فرهنگ عامه Ernest Becker، برای پاسخگویی به این سئوال قدیمی و بزرگ باید قبل از هر چیز به ریشه ترس و شرم از سکس اشاره کرد. به نظر او سکس در طول تاریخ تمدن بشر٬ یادآور این حقیقت است که ما یک موجود طبیعی و به عبارت دقیق تر یک حیوان هستیم.

پذیرش این حقیقت که ما حیوان هستیم برای ما انسانها سخت و جانکاه است چون بلافاصله ما را به درون محوطه ای پرتاب می کند که مرگ حضور قطعی دارد. ما از وقتی که انسان شدیم نخواستیم مرگ را بپذیریم و حتی بعضی ها صحبت از آن می کنند که نمی توانیم مرگ و پایانِ «من» را تحمل و درک کنیم. جدا ساختن انسان و به عرش رساندنش تنها چاره ناگزیز بود.

روانشناس اتریشی و شاگرد معروف فروید Otto Rank، همین نظر را به شکل صریحتری ابراز می کند وقتی که می گوید: « تلاش غریزی برای تولید مثل و عملی که طبیعتاً همراه آن باید انجام شود بیش از هر چیزی احساس و ادعای انسان مبنی بر اینکه ما موجوداتی آسمانی هستیم و با حیوانات تفاوت اساسی داریم را مورد تهدید قرار می دهد»

نظریاتی که به شکل های مختلف دلیل تابو بودن سکس را به فرار و روبرو نشدن بشر با مرگ نسبت می دهند این روزها حتی می توانند از جنبه های تجربی نیز مورد پشتیبانی قرار بگیرند. Jamie Goldenberg پروفسور روانشناسی دانشگاه فلوریدا به همراه سایر محققین تلاش کرده است رمز بین ترس از مرگ و تابو بودن سکس را به بوته آزمایش بگذارد.

اساس یافته های Goldenberg ثابت می کند افرادی که بیش از حد به مرگ و تصور نیست شدن خود می اندیشند توجه و علاقه کمتری به سکس و هر نوع علامت و رفتار جنسی نظیر نوازش بدن دارند؛ افرادی که اصرار می کنند اعضای تناسلی شان ماهیت جنسی ندارد و تمایلی نیز به ارضای جنسی از خود نشان نمی دهند.

بر اساس نظریه ترس از مرگ٬ می توان تلاش مداوم بشر برای بالا بردن اهمیت عشق و حتی تعریف و تشویق برای دست یافتن به عشق های ازلی و الهی و عرفانی را نیز تفسیر و تاویل کرد. ماوراء طبیعی ساختن عشق در حقیقت روی دیگر سکهِ مذبوح٬ شرم آور و دور از شأن دانستن میل جنسی است.

بخش بزرگی از دستورات٬ شعائر و زهد اخلاقی ای که مذاهب تنظیم کرده اند برای این است که بشر به کنترل و هدایتِ میل جنسی خویش موفق شود و پاداش این تسلط (وعده بهشت و زندگی جاوید) فقط از راه مذموم شمردن سکس میسر است که البته همان پاسخ اولیه و باستانی به ترس و فرار از مرگ و نیست شدن انسان است. با وجود این٬ اکثر مذاهب با همه خط و نشان هایی که برای سکس کشیده اند یادشان نرفته است که برای بقای نسل و حتی بقای قبیله و گروه٬ سکس باید اتفاق بیفتد حتی در بهشت…

ادامه دارد

http://www.psychologytoday.com/blog/the-big-questions/201104/why-is-sex-so-taboo

Goldenberg, J.L., Pyszczynski, T., et al. (1999). Death, sex love and nueroticism: Why is sex such a problem? Journal of Personality and Social Psychology,77, 1173-1187.

http://www.radford.edu/~jaspelme/_private/gradsoc_articles/terror%20management/terror_management_n_sex.pdf

Goldenberg, J.L., Cox, C.R., et al. (2002). Understanding human ambivalence about sex: The effects of stripping death of meaning. Journal of Sex Research, 39,

More from ونداد زمانی
ادگار آلن‌پو و انسان مدرن
پدیده جدیدی در شهرهای بزرگ اروپا به نام  flâneur ( مرد شهری)...
Read More