کارناوال صحرا

Burning Man 4رمز و راز برپایی کارناوال در دنیای خیلی قدیم در این نهفته بود که روزهای سخت برداشت محصول به سر آمده و نوبت جشن و سرور است تا کشاورزان هم از خدایان متشکر باشند و هم از خودشان … . بعدها کمی رندی و زیرکی نیز به کارناوال ها اضافه شد و هنرمندان و مردم شوخ و شنگ نیز وارد این جشن های فصلی شدند تا در حین مستی و پرخوری احتمالا فرصت بیابند به متمولین و ملایان شهر و روستا دهن کجی هایی نیز بکنند.

یک نظریه پرداز روس به نام باختین چهار خصیصه برای کارناوال قائل شد که بر جذابیتش می افزود او معتقد بود که ۱ – در طی دوران جشن و سرخوشی و زیاده روی های که صورت می گیرد و فقط در همان دوره کوتاه٬ آدم های قبایل و اقشار مختلف کنار هم جمع می شوند و بدون حساب و کتاب با هم اختلاط می کنند. ۲ – در دنیایی که مذهب و قدرتمندان همه قرار و مدارها و رفتارها را تعیین کرده اند، رفتارهای عجیب و غیرعادی اجازه بروز پیدا می کنند. ۳ – در طی روزهای بی در و پیکر کارناوال کافر و مومن٬ پرهیزگار و الکی خوش٬ دارا و ندار با هم در یک فضای بی طبقه و بی نظم و قانون می رقصند و احساسات انسانی مشابه را بدون قید و بند بروز می دهند. ۴ – از همه مهمتر اینکه در طی این روزها مذهب کمی دروازه های امر و نهی را باز می گذارد و آدم ها می توانند سر به سر خدایان بگذارند و توهین و مسخره کردن اصول و فروع دین مجازات ندارد.

کارناوال Burning Man ربط زیادی به فصل خرمن و برداشت و تقدیر و توهین خدایان ندارد ولی همه ۴ خصیصه ای که باختین برای کارناوال در نظر گرفته بود را به اضافه قرتی بازی امریکایی و بریز و بپاش های معمول شان در خود دارد. امسال ۶۵ هزار نفر با برپایی شهرکی از خلاقیت های شان٬ زدند و رقصیدند و اختلاط کردند.

Burning Man 14Burning Man 3Burning Man 10Burning Man 6Burning Man 2014 photo by Jim UrquhartBurning Man 13Burning Man 9Burning Man 8Burning Man 7Burning Man 2

Burning Man 2014 photo by Jim Urquhart

More from مهرانگیز پاشا

مرد 35 چهره Jared Leto

 نزدیک به بیست سال طول کشید تا «جارد لتو» از سریال های تلویزیونی...
بیشتر بخوان