حقایق ساده سیاره زمین

تعداد تصادفات در کشورهای غربی برای هر صد هزار ماشینی که در جاده ها هستند: ۱۱ در اتیوپیا : ۳۸۵۶

درصد جوانان بی خانمان انگلیسی که می گویند جایی برای زندگی ندارند چون والدین شان آنها را نمی پذیرند: ۴۵

درصد افراد مجردی که می گویند تعریف درستی از قرار ملاقات با جنس مخالف ندارند: ۶۹

درصد شغل هایی که در امریکا تا سال ۲۰۲۴ اتوماتیک می شود و استخدامی در آن صورت نمی گیرد: ۵۰

درصد مردان مطلقه از قشر کم درآمد که آرزو می کردند طلاق نمی گرفتند: ۵۳ و برای زنان مطلقه: ۱۹

درصد دانش آموزان مدارس عمومی امریکا که از اقلیت های قومی و نژادی غیرسفید هستند: ۴۲

درصد فرزندانی که در خانواده های فقیر تک نفره ( مادران مجرد) کشورهای اسکاندیناویایی زندگی می کنند: ۱۱ و برای مادران مجرد امریکایی: ۵۵

 

منبع آمار

Harper’s Magazine

More from مهرانگیز پاشا
چند نظر متفاوت در باره مد و شیک پوشی
شاید به اندازه تک تک آدم هایی که به مد و لباس...
Read More