از نظر یک فیلسوف، چه کسانی آمادگی ازدواج دارند

فیلسوف معروف Alain de Botton  در این مقاله سعی کرده است با استفاده از منطق خودش، توضیح دهد چه کسانی آمادگی ازدواج دارند؟

romy-schneider-et-alain-delon-chez-eux-c3a0-tancrou-en-1959

۱ – وقتی متوجه شدیم همسر مناسب وجود ندارد

نه تنها باید اعلام کنیم همسر ما آدم کاملی نیست بلکه به طور مشخص اعلام کنیم او می تواند آدم غیرقابل تحمل، دشوار، اذیت کننده و غیرمنطقی باشد. باید این جمله را به خطبه عقد اضافه کنیم که: « من حاضرم به عقد این فرد در بیایبم با وجود آنکه برایم مسلم است او به طور مداوم برایم مزاحمت ایجاد خواهد کرد»

نباید فکر کنم که همسر کاملی در سراسر این کهکشان یافت خواهد شد. همه ما بد هستیم و مشکلات مخصوص خودمان را داریم. برای همین، ترجیحا بهتر است قبل از ازدواج رابطه هایی را تجربه کنیم نه به این نیت که شاید بالاخره « همسر درست» را بیابیم. بلکه در عمل متوجه شویم همسر مناسب وجود ندارد.

2 – وقتی که مایوسانه بپذیریم درک نخواهیم شد

وقتی عاشقیم هر کاری بکنیم برای مان قابل درک است. برای همین بخش دیگری از خطبه عقد بهتر است به اقرار این حقیقت بپردازد که: « هر چقدر با هم همفکری و تفاهم داریم ولی یک بخش اساسی از ناخوداگاه و ذات درونی من  قابل شناخت برای هیچ فردی حتی خودم نیست»

۳ – اقرار به دیوانگی خوب است

بلوغ شخصیت فقط از طریق اشتباهات و حماقت ها میسر می گردد. اگر ما هر روز احساس عمیق و زننده ایی نسبت به شخصیت و شعور و رفتار مان نداشته باشیم یک جای کار می لنگد. اگر نتوانیم ضعف های خودمان را ببینیم معلوم است که به شکل خطرناکی بر روی حقیقت چشم می پوشیم. شک نکنید همه ما در فرصت مناسب، دیوانگی اش را بروز می دهد.

 

When is one ready to get married?
http://thephilosophersmail.com/relationships/when-is-one-ready-to-get-married/

Image Source

https://leclownlyrique.wordpress.com/2013/04/11/commune-presence/

More from ونداد زمانی
بعضی ها همیشه مردم را مسخره می کنند
یک نظریه کلی وجود دارد که مدام از سطحی بودن شعور فرهنگی...
Read More