شگردهای ناگزیر برای حفظ رابطه

love tricks

یکی از پرسش های اساسی در هر رابطه ایی این است که چگونه میتوان جذابیت جادویی که در آغاز رابطه ایجاد می شود حفظ کرد؟ شاید مواردی که بر می شمرم در تضاد با آموزه های اخلاقی و سنتی که می شناسیم باشند ولی به زعم من، در این دوره و زمانه که تنوع، سلیقه ها و انتخاب ها در دسترس تر است می توان از گزینه های ظاهرا غیراخلاقی به نفع اخلاق و یک رابطه دوست داشتنی بهره جوییم. باغبان باغچه عشق گاهی لازم است برای سلامت عمومی باغچه به چیدن با بریدن یا به سایه کشاندن بخشی از گل ها گردن نهد.

به اندازه خوب بودن: از همان ابتدای رابطه هر چه به واقعیت خودمان نزدیکتر باشیم؛ علیرغم آنچه که تصور می رود، مخاطب جذابتری خواهیم بود. ارائه ی واکنشهای منطبق برطبیعت ذاتی مان، علاوه بر ایجاد حس اعتماد در فرد مقابل و نیز افزایش ضریب قابل پیش بینی بودن در طول رابطه، به دلیل واقعی بودن رفتار و عکس العملها ، نوعی از اعتماد به نفس دلپذیر به مخاطب القا می شود. این خصیصه ابدا محدود به زنان نیست و مردان بسیاری که در برابر زنان موفق یا جذاب جنسی قرار می گیرند به دلیل تمایل به جذب دختر، گاها واکنشهای ذاتی از خود بروز نمی دهند.

عدم دسترسی موقتی: گاه به گاه برای دوست تان نباشید! زمان هایی را تنها، با خانواده یا دوستان اجتماعی یا حرفه ایتان بگذرانید. این رفتار باید کاملا حساب شده   باشد وگرنه می تواند نتایج معکوس داشته باشد. مخاطب ما باید به این فهم برسد که ما شخصیت مستقل اجتماعی، حرفه ای و روحی داریم.

مدیریت وضعیت ظاهر: به تجربه دریافته ام که هرچه وضعیت ظاهر ( تغذیه خوب، ورزش و سلامت اندام) مناسب باشد رابطه، عطش بیشتری دارد. برخلاف آنچه که عموما و به ویژه بانوان می پندارند که ظاهر جنسی شان جذاب حرف اصلی را می زند باید گفت برای آغاز رابطه شاید درست باشد اما برای ادامه رابطه، حفظ طراوت و جذابیت حیاتی ات.

زندگی کانالیزه و هدفدار: ما بسیار پیش از آنکه زوجی برای مرد یا زن رابطه عشقی مان باشیم افراد جامعه هستیم . داشتن مسیری روشن در زندگی باعث تامین حس امنیت فکری شریک می شود. همراهی فردی که عضوی مستقل و مشخص از جامعه است نه سربار برای سلامت یک رابطه، اساسی است.

علام نارضایتی های جنسی: چنانچه از بخشی از رابطه جنسی لذت نمی برید یا خواسته های دیگری دارید، بهترین راه بیان آن با آرامش بدون غرولند، کنایه و مقایسه است. بیان ساده و صریح خواسته ها، به اصلاح و بهبود کیفیت رابطه  می انجامد و از تلنبار شدن ناگواریها می کاهد.

عدم مقایسه: شاید اگر بخواهم یک سم مهلک برای نابودی رابطه برشمرم، بی گمان مقایسه شریک عشقی مان با افراد دیگر و یا بدتر با عشقهای گذشته است. البته اگر بدنبال جدایی هستید مقایسه کردن یکی از گزینه های سریع الجواب روی میز است.

برانگیختن هوشمندانه حس حسادت: آخرین گزینه وشاید مهمترین و زیرکانه ترین آنها، برانگیختن حس حسادت مردانه یا زنانه است. با حضور او به دیدار نزدیکان یا دوستانی بروید که به شما ارادت وعلاقه قلبی دارند و این توجه را با ابراز کلمات و یا پیام های بدن، انتقال دهید. توجه باید داشت که این واکنشها باید کاملا بر بستری واقعی و طبیعی باشد.

 

More from فرنگیس
خصوصیات جنسی مردان فرانسوی
اول بگذارید اعتراف کنم که به خاطر روحیه تنوع طلبم همیشه دوست...
Read More