می ترسم این دختر را از دست بدهم

Alexandre-Cabanel-Portrait-of-Prince-K.-A.-Gorchakov

سنگ صبور عزیز
مدتی است با دختری جذاب آشنا شدم که خصوصیاتش بسیار شبیه من است. مطمئن هستم که برای هم ساخته شده ایم. هر دو ذوق زده و کنجکاویم. هر دو آدم های بسیار اجتماعی هستیم ولی یک شب در یکی از میهمانی ها، مردی کمی مسن تر از من به یکباره دور از جمع بی هوا گفت « تو این دختر را از دست می دهی». چرا او این حرف را زد؟ سنگ صبور عزیز از آن موقع تاکنون پریشانم. می ترسم و نمی دانم چه باید بکنم.
مرد عاشق ولی نگران

مرد عاشق ولی نگران عزیز

 نجوایی که شنیدی نماینده حسِ غریزی خیلی از مردها است و یک نگرانی طبیعی. اگر گفتهِ آن مرد هم نبود دیر یا زود پریشانی ات شروع می شد. تنها اندرز من این است که خودت باش. شاد و کنجکاو و اجتماعی. همانطور باش که دوست تو ترا پسندیده است. اصلا به بازی حسادت میدان نده… آن دختر جذاب هیچگاه مایملک تو نیست. اگر موجود دوست داشتنی است فقط عشق بورز و اعتماد کن. این سالمترین رفتار ممکن می تواند باشد. دنبال تضمین برای تصاحب و مالکیت نباش.

این روزها، همه بشر به خاطر زنجیره پیوسته تماس ها و روابط و حتی منافع شغلی و تحصیلی و حتی سلامتی، ناگزیر است در بهترین حالت وجودی خودش باشد. رعایت بهداشت شخصی، به خاطر تماس مداوم با مردم، هم به نفع خودت هست و هم بقیه… سلامت جسمی و روحی ات بر زندگی اطرافیان تاثیر خواهد داشت. شادابی، راحتی، صمیمیت و احترام به شریک زندگی نیز از رفتارهای مهم تر شده در دوره ما است. به نظر می آید فقط توقع افراد محدود به بالارفتن استاندارد مصرف و زندگی نیست. همه ما ترجیح می دهیم با انسان های مناسب و محترم در تماس باشیم.

نگهداری از عشق دیگر نمی تواند شبیه کنترل و نگه داشتن گل زیبای مان در درون باغچه سرپوشیده و محصورشده، باشد. انسان ها بیشتر ازهمیشه، در معرض اشنایی و تماس هستند. انسانها کنجکاو هستند و همیشه نیازمند توجه و عاطفه … راه های جدید ماندگاری در رابطه، نگهبانی از عشق از طریق صمیمیت و اعتماد متقابل است.

در ضمن، یادت نرود دوست داشتنی هستی که دوستت دارد. به خودت و شخصیت وجودی ات اعتماد کن.

بهمن

Written By
More from بهمن
دلم نمی‌خواهد باور کنم مردهای ایرانی بد هستند
ما مردان موجودات غیرعادی نیستیم و بسیاری از واکنش ها و رفتار...
Read More