عینکو – برق چشمان برادرم زیر نور ستاره ها

فاصله گرفتن از لحظات و هیاهوهای جاری یکی از جذابیت های آثار زهرا فخرایی است. شخصیت عینکو گاهی به اندازه صمیمیت یک کودک که تازه قدرت بیان پیدا کرده است حرف می زند و گاهی شعورِ یک درویش بودایی را فروتنانه به رخ می کشد.

brother

More from زهرا فخرایی
عینکو – وقتی دخترا هدف ندارن
در باره شخصیتِ دختر ایرانی« عینکو»، که زهرا فخرایی خلق کرده است...
Read More