عینکو – برق چشمان برادرم زیر نور ستاره ها

فاصله گرفتن از لحظات و هیاهوهای جاری یکی از جذابیت های آثار زهرا فخرایی است. شخصیت عینکو گاهی به اندازه صمیمیت یک کودک که تازه قدرت بیان پیدا کرده است حرف می زند و گاهی شعورِ یک درویش بودایی را فروتنانه به رخ می کشد.

brother

More from زهرا فخرایی
عینک – ناراحت نیستم که رفتی
داستان جدایی های ناگزیرِ زوج هایی که شانس آشنایی و ابراز عشق...
Read More