چرا زنان نمی دانند مردان چه می خواهند

woman_mirror-Credit Alliance via Shutterstock

در یکی ازتحقیقات معلوم شد زنان فکر می کردند مردان، ترجیح شان، زنان ظریف و لاغر است و درست برعکس آنها، مردان، معتقد بودند که زنان از مردان درشت هیکل، بیشتر خوش شان می آید.

زنان در طول تاریخ، اطلاع چندانی از وضعیت زنان دیگر نداشتند و همه تجربه آنها محدود به زنهای محیط زندگی شان بوده است. ولی وقتی این روزها رسانه ها مدام در حال تولید یک تصویر ثابت از زن ایده آل ( لاغر) هستند منطقی است که زنان دنیای معاصر توجه شان معطوف به زنان رقیبی شود که مدام در حال ظریف تر شدن هستند.

وقتی که زنان ناظر تصاویر عرضه شده از بهترین و جذاب ترین زنان به صورت وسیع باشند به خودی خود به دام این رقابت برای لاغرتر شدن قرار می گیرند و باور می کنند که پس حتماْ مردان هم زنان لاغر و ظریف را ترجیح می دهند بدون آنکه اساس طبیعی برای این توقع وجود داشته باشد.ید: « تبلیغات همه جانبه  زنان مدلِ لاغرتر را نشان می دهند آن هم با تکنیک فوتو شاپ تا بر توهمات موجود در این زمینه بیفزایند »

به عبارت دیگر، زنان به دنبال رقابت با زنان دیگر است که به لحاظ روانشناسانه به خودشان می قبولانند مردان از ظریفترها خوش شان می آید. زنان در صحنه رده بندی ارزش های جذب مردان، کنجکاو نحوه ابراز وجود زنان دیگر می شوند تا بتوانند جایگاه موثر خود را در بازار جفت یابی پیدا کنند.

بخشی از زنان شرکت کننده در این تحقیق، که قبل از سنجش، تصویری از زنان با بدن های سایز بزرگتر دیده بودند در همه پرسی این حس را داشتند که زنان درشت اندام برای مردان می توانند جذابتر باشند. بر اساس این تحقیق، انتشار و تبلیغ اندام بزرگتر زنان در بروشورهای تبلیغی، می تواند توقعات، برداشت ها و  حتی رقابت برای هر چه لاغرتر شدن را کنترل کند.

 

Why don’t women know what men find attractive?-Tracy Clark-Flory
http://www.salon.com/2014/04/26/why_dont_women_know_what_men_find_attractive/

More from سعید داورپناه

میمون‌ها به پرداخت نابرابر اعتراض می‌کنند

دکتر Lixing Sun استاد زیست‌شناسی دانشگاه واشنگتن، معتقد است بشر در طول زندگی...
بیشتر بخوان