چرا زنان نمی‌دانند مردان چه می‌خواهند

woman_mirror-Credit Alliance via Shutterstock

در یکی از تحقیقات معلوم شد زنان فکر می کردند مردان، ترجیح شان، زنان ظریف و لاغر است و مردان فکر می کردند زنان از مردان درشت هیکل، بیشتر خوش شان می آید.

زنان در طول تاریخ، اطلاع چندانی از وضعیت زنان دیگر نداشتند ولی وقتی این روزها رسانه ها مدام در حال تولید یک تصویر ثابت از زن ایده آل ( لاغر) هستند منطقی است که زنان دنیای معاصر فکر کنند باید مدام دنبال لاغرتر شدن باشند.

وقتی که زنان به دام این رقابت برای لاغرتر شدن از زنان دیگر قرار می گیرند طبیعتا می پذیرند که پس حتماْ مردان هم زنان لاغر و ظریف را ترجیح می دهند بدون آنکه اساس طبیعی برای این توقع وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر، زنان به دنبال رقابت با زنان دیگر است که به لحاظ روانشناسانه به خودشان می قبولانند مردان از ظریفترها خوش شان می آید.

بخشی از زنان شرکت کننده در این تحقیق، که قبل از سنجش، تصاویری از زنان با بدن های سایز بزرگتر دیده بودند در همه پرسی این حس را داشتند که زنان درشت اندام برای مردان می توانند جذابتر باشند.

بر اساس این تحقیق، انتشار و تبلیغ اندام بزرگتر زنان در بروشورهای تبلیغی، می تواند توقعات، برداشت ها و  حتی رقابت برای هر چه چاق تر شدن را تشویق کند.

Why don’t women know what men find attractive?-Tracy Clark-Flory
http://www.salon.com/2014/04/26/why_dont_women_know_what_men_find_attractive/

More from سعید داورپناه
مردان و دو راه ساده برای جذابیت بیشتر
 1 – مردان پر مو … مردان، پر موتر از زنان نیستند ولی به...
Read More