کت و شلواری که به تن می نشیند

کت و شلوارها با وجود تغییر سلیقه ها و برش های دوخت، از قوانین کمابیش عمومی برخوردارند که رعایت آنها باعث می شود که خوشپوش و خوشتیپ تر گردید. اولین مرحله، ایستادن ساده در برابر آینه و در حالتی آزاد و راحت است. ایستادن مستقیم و ساده زیاد کاربرد ندارد ولی وسیله سنجش خوبی است برای اینکه  بدانیم آیا کت و شلوار به تن می نشیند یا در حال زار زدن است.

خوش دوخت نبودن یا اندازه نبودن کت و شلوار به راحتی از پشت سر لو می رود. اگر خط های موازی بر روی باسنِ شلوار دیده شوند این یعنی تنگ بودن و اگر حالت U شکل به خود بگیرند این به آن معنی است که لباس گشاد و بزرگ است

Seat_cAOMRMRS_400

یک چین کوچک که از تماس خطِ شلوار با کفش صورت می گیرد ایده ال قد شلوار است. قد شلوار نمی تواند پایینتر از پاشنه کفش باشد.

Trouser-Break_cAOMRMRS_400

آستین پیراهن می تواند حدود یک سانتیمتر از زیر آستین کت دیده شود ولی یک اصل حتمی نیست. فقط باید مواظب بود که کتی نخرید که خیلی کوتاه یا خیلی بلند باشد.

J.SleeveLength_cAOMRMRS_400

بهترین حالت برای پایین تنه کت و اینکه چقدر بزرگ یا کوچک باشد این است که پایین تر یا بالاتر از وسطِ مشت گره کرده در دست تان نباشد.

Jacket-Length_cAOMRMRS_400

در تصاویر زیر مشکلات، چین خوردنها، لایه لایه شدن روی یقه، تلاقی بین شانه و بازو، دگمه وسطی جلوی کت را خواهید دید.

How Should a Suit Fit? Your Easy-to-Follow Visual Guide by Antonio

http://www.artofmanliness.com/2013/09/25/good-fitted-suit-visual/

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
ده درس زندگی از نقاشان امپرسیونیست
GEORGES SEURAT سبک نقاشی که در دنیا به « امپرسیونیسم» مشهور گشته...
Read More