دستفروش زیر باران

در ادامه امیدواریم از آثار عکاسان ایرانی خارج کشور نیز بهره مند گردیم.

peddler in the rain -  Mohammad Roodgoli
peddler in the rain – Mohammad Roodgoli
More from مرد روز
پروژه تحقیقی انگلیسی‌ها برای ابتلای مستقیم ویروس کرونا به انسان تصویب شد
چندین موسسه تحقیقاتی و دانشگاهی انگلیس قرار است در درون یک آزمایش...
Read More