دستفروش زیر باران

در ادامه امیدواریم از آثار عکاسان ایرانی خارج کشور نیز بهره مند گردیم.

peddler in the rain -  Mohammad Roodgoli
peddler in the rain – Mohammad Roodgoli
More from مرد روز

سال 2015 بهترین سال برای مردم جهان

به نظر باورنکردنی است. اخبار وحشتناک ناشی از جنگ، تروریسم و خشونت،...
بیشتر بخوان