سه هویت مردانه در طول تاریخ

susa_palace_glazed_relief_5_louvre_03

David D. Gilmore استاد دانشکده انسان شناسی در دانشگاه پنسیلوانیا و نویسنده یکی از اولین تحقیقات مربوط به فرهنگ مردان، کتابی را با عنوانِ « تاریخ تحول مردانگی» به رشته تحریر در آورد که در بسیاری زمینه ها، راهگشای بحث های آکادمیک منظم تر در باره هویت طبیعی و فرهنگی مردان گشته است.

پروفسور گیلمور معتقد است که میل به محافظت از گروه ( خانواده، قبیله، وطن)، توانایی حمایت از گروه ( تهیه منابع غذایی) و توانایی صیانت (میل و انگیزه قوی برای تولید مثل) سه ستون اصلی شخصیت و هویت مردانه است که در دوران باستان، برای مردان رقم زده شده است.

مردان به عنوان محافظین جامعه

قبل از اینکه به توضیح واضحات در باره نقش محافظت و دفاع از جمع انسانی در هر شکل و اندازه ایی را تکرار کنیم بهتر است به این سئوال اساسی دکتر گیلمور  بپردازیم که چرا مردان نقش محافظت را در جوامع بشری ایفا می کردند؟

او  مقدمتا به این نکته اشاره میی کند که بدن مرد شبیه یک تیغه دو لبه برایش عمل کرده است. از طرفی به خاطر تفاوت های فیزیکی که با زنان دارد ( بدن  زمخت تر، خشونت پذیر تر، سریعتر، بزرگتر، با تحمل درد بیشتر و از همه مهمتر شجاعتر)، مسئولیت واکنش های فیزیکی سریع ( از شکار تا مقابله با یورش قبائل و حیوانات) به او محول شده است. مسئولیتی که در ضمن به وسیله ایی برای اثبات مردانگی و قدرت او در جمع نیز تبدیل گشته است.

از طرف دیگر به خاطر همان تفاوت فیزیکی، انسان مذکر ذاتا یکبار مصرف نیز ساخته شده است. حقیقیتی که در بطن تفاوت بین تخمک و اسپرم قابل مشاهده است. قدر و ارزش تخمک و کمیابی و در دسترس همیشگی نبودنش بهایش را از اسپرم که همیشه و به وفور در دسترس است بیشتر کرده است.

بدین ترتیب، تیغ دو لبهِ برتری فیزیکی انسانِ مذکر، او را هم توانا برای محافظت جمع می سازد و هم  به خاطر زیادی دردسترس بودن میلیاردها اسپرم، ِسرنوشت و مسئولیت های مرگبار هم برایش تعیین شده است.

مرد یکبار مصرف است چون دمثلا یک قبیله 100 نفره اگر 45 مردشان هم در دفاع از گروه بمیرند با 5 مرد باقیمانده می توانند ظرف یکسال به اندازه تعداد مردان .کشته شده فرزند به قبیله اضافه شود اما اگز زنان مشغول دفاع می شدند و 45 نفرشان در حین دفاع می مردند زنان باقیمانده قبیله در مجموع فقط 5 فرزند هر سال به .جمعیت می توانست بیفزایند

زیاد بودن مردان و قدرت تولید مثل زیادشان، باعث پذیرفتن مسئولیت حفاظت از قبیله و کشته شدن برای قبیله را رسمیت می بخشد. این اتفاق به نظر ناگوار که منجر به یک هویت اصلی مردانه مرگبار شده است همانطوری که در مقدمه مقاله تذکر داده شده است یک وزنهِ اساسی و شانس برای داشتن قدرت و کنترل جامعه توسط مردان را مهیا می کند.

در ادامه توضیح خواهیم دید که تبدیل شدن جامعه به نفع مردان و تسلط عمومی شان بر زندگی، به وجود همزمانِ سه عنصر اصلی هویت مردانه: محافظت از قبیله ، تولید منابع غذایی، و امکان فرزند سازی زیاد محتاج است.

ادامه دارد

The 3 P’s of Manhood: Protect by Brett

http://www.artofmanliness.com/2014/02/24/the-3-ps-of-manhood-protect/

http://nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/1709

More from ترجمه ونداد زمانی

تحقیقی در باره ازدواج های با دوام تر

Scott Stanley استاد روانشناسی دانشگاه دنور امریکا، تحقیق جدیدی در باره روابط...
بیشتر بخوان