سه هویت مردانه در طول تاریخ

دیوید گیلمور استاد دانشکده علوم انسانی و نویسنده یکی از اولین تحقیقات مربوط به فرهنگ مردان، در کتابش «تاریخ تحول مردانگی» میگوید: « میل به محافظت از اجتماع، توانایی تهیه منابع غذایی و انگیزه قوی برای تولید مثل، سه ستون اصلی شخصیت و هویت مردانه است که در دوران باستان، برای مردان رقم خورده است»

مردان به عنوان محافظین جامعه

او  مقدمتا به این نکته اشاره می کند که بدن مرد شبیه یک تیغه دو لبه برایش عمل کرده است. از طرفی به خاطر تفاوت های فیزیکی که با زنان دارد ( بدن سریعتر، بزرگتر، با تحمل درد بیشتر و روحیه بیباک تر)، مسئولیت واکنش های فیزیکی و سریع نظیر شکارو مقابله با قبائل و حیوانات به آنها محول شده است. مسئولیتی که در ضمن به وسیله ایی برای افزایش قدرت مردان در قبیله نیز بوده است.

از طرف دیگر به خاطر همان تفاوت فیزیکی، انسان مذکر ذاتا یکبار مصرف نیز ساخته شده است. حقیقیتی که در بطن تفاوت بین تخمک و اسپرم قابل مشاهده است. تخمک فقط یکبار در ماه ایجاد می شود ولی اسپرم ارزان و ساده و در مقیاس میلیاردی و در هر روز قابل دسترس و تکثیر بود.

بدین ترتیب، تیغ دو لبهِ برتری فیزیکی انسانِ مذکر، او را هم توانا برای محافظت جمع می سازد و هم  به خاطر زیادی دردسترس بودن قدرت تکثیرشان، حیات تک تک شان کم بهاتر می ساخت.

مرد عملا یکبار مصرف و آماده قربانی شدن برای جمع شد. چون مثلا یک قبیله ۱۰۰ نفره که ۵۰ مرد داشت و ۴۹ مردشان برای در دفاع از گروه جان می داد با تنها مرد باقیمانده می توان ظرف یکسال به اندازه تعداد مردان کشته شده فرزند به قبیله اضافه کرد. اما اگر زنان مسئول دفاع از قبیله می گشتند و از ۵۰ نفرشان در حین دفاع مثلا ۴۹ نفرشان می مردند تنها زن باقیمانده قبیله در سال فقط ۱ فرزند به جمعیت قبیله می توانست بیفزاید و این یعنی مرگ قبیله… چون قبیله سالها بدون دفاع می ماند.

زیاد بودن مردان و قدرت تولید مثل زیادشان، باعث پذیرفتن مسئولیت حفاظت از قبیله و کشته شدن برای قبیله شد. این اتفاق به نظر ناگوار که منجر به یک هویت مرگبار مردانه شده بود در ضمن تبدیل به یک وزنهِ اساسی و شانس برای داشتن قدرت و کنترل جامعه توسط مردان نیز شد

قدرت فدا شدن برای جامعه و بدن قوی ترش، جامعه را طوری سازماندهی کرد که در نهایت به نفع مردان شد. از ان پس مردان تسلط عمومی بر منابع غذایی اضافی، قوانین اخلاقی و مذهبی و در ادامه به تسلط عمومی شان بر زندگی جامعه انسانی منجر گشت.

سه هویتِ مردانه در طول تاریخ – بخش دوم

The 3 P’s of Manhood: Protect

Part II – Procreate
Part III – Provide

http://www.artofmanliness.com/2014/02/24/the-3-ps-of-manhood-protect/

http://nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/1709

More from ترجمه ونداد زمانی
زنان تحصیلکرده و ازدواج
خانم دکتر تاریخ‌شناس «باربارا وایتهد»، در کتابش «مردان، نوبرانه‌های کم پیدا» می...
Read More