پدرانِ در نقش مادران شیرده

پروژه شیردهی به فرزندان از جملهِ آموزشِ های اجتماعی است که نسل جدید مردان می خواهند با انجام آن، بخشی از مرام های قدیمی که بر آنها تحمیل شده است را تکرار نکنند.

داستان این گروه با پدر شدن یکی از مردان شروع می شود که شاهد شیردهی همسرش می گردد. او از یک طرف، طبق عرفی که  با آن بزرگ شده است احساس نامطبوعی از شیردهی همسرش در ملاء عام دارد. از سوی دیگر در اولین روزهای پدر شدن، یکباره متوجه می شود که رابطه حیاتی فرزندش با مادر است و او نقش چندانی در برآوردن نیازهای فرزندش ندارد.

این دو انگیزه باعث می شود که پروژه عکاسی از پدرانی که مایل هستند در نقش « پدر شیرده» ظاهر شوند به راه افتد. به نظر این گروه، با تهیه و تکثیر تصاویرِ شیردهی پدران، نوع جدیدی از احساس و عاطفه بین پدران و فرزندان ایجاد می شود. نوعی دلبندی که به خودی خود توقع جدیدی را در جامعه ایجاد می کند.

2013-11-24-ProjectBreastFeeding-0661-Edit2013-11-24-ProjectBreastFeeding-0355-Edit

گروه فوق لیستی را از طریق شبکه های اجتماعی که حاوی آدرس محل و زمان استودیوی های سیار را منتشر می کنند تا تبلیغی مداوم برای  تهیه تصاویر «پروژه پدران شیرده» صورت بگیرد.

شعار اصلی حک شده بر همه عکس های پدرانی که نوزادشان را به بغل گرفته اند و با حالت شیردهی ایستاده اند این است که If I Could I Would

Project Breastfeeding Helps Men Understand And Accept The Necessary Nurturing Of Breastfeeding

http://elitedaily.com/women/project-breastfeeding-helps-men-understand-and-accept-the-necessary-nurturing-of-breastfeeding/

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
قوانین جدید برای انتخاب شریک زندگی
یک رابطه را بر اساس حدس و گمان ایجاد نکنید. نیازهای خود...
Read More