سفر دور دنیای یک زوج با یک دست لباس

Texas

دو امریکایی که از طریق شبکه های دوست یابی با هم آشنا شده بودند به پیشنهاد یکی شان، فقط با یک دست لباس و محتویاتی که در جیب جای می گرفت سفر 21 روزه ایی را به انجام رساندند.

Clara Bensen که آدم بسیار درونگرایی است و بیشتر اوقاتش را در نوشتن و خیالپردازی هایش در تنهایی می گذراند بعد از آشنایی اولیه اینترنتی، به ملاقات با یک استاد جوان Jeff Wilson می رود و در همان روزهای اول، پیشنهاد ماجراجویانه دوست جدیدش را می پذیرد. چند روز بعد، آنها 8 کشور را با دست بلند کردن برای ماشینها، راه رفتن و خوابیدن در خانه دوستان و غریبه ها، در شهرهای مختلف تجربه می کنند.

Istanbul

Izmir

Budapest

Griechenland

alatabrücke in Istanbul

شاید برای بسیاری از مردم پوشیدن لباس مشابه برای روزهای متمادی عجیب نباشد ولی وقتی صحبت از سفر می شود معمولا همه آدمها با هر توانایی، بیشتر از یک دست لباس برخواهند داشت. امریکایی بزرگ شده در  دنیای مصرفی باشی، ماجرا سخت تر خواهد بود.

Bosporus-Fähre in Istanbul

London, England

stuff

Clara Bensen در مقاله ایی که برای خاطرات این سفر ماجراجویانه نوشته است ضمن حفظ جزئیات خصوصی سفر ( چون هر دوی شان آدم های خیلی خودداری هستند) از شستن لباس شان در خانه میزبانان تقریباً غریبه می گوید و اینکه برای او اتفاقات سریع و شلوغ سفر، کمی بیش از حد تحملش بوده است. در حالی که برای دوستش جف که: « قادر است با هر انسانی که در کما نباشد در همان اولین لحظات سر صحبت را باز کند و …» بسیار راحت بود.

The craziest OkCupid date ever
http://www.salon.com/2013/11/12/the_craziest_okcupid_date_ever/

More from مهرانگیز پاشا
شهری که یک دقیقه در سال می ایستد
ورشو پایتخت لهستان هر سال در روز اول آگوست به احترام قیام...
Read More