تصاویر زندگی اشتراکی « کمون» در دنیای مدرن

Andrew Jacob روزنامه نگار امریکایی در یکی از مقالاتش می گوید: « بر خلاف شایعات، کمون ها از سی سال پیش به اینطرف، هیچ شباهتی به زندگی اشتراکی و عشق آزاد هیپی ها ندارد. همه هم و غم کمون های جدید این است که تا حد امکان می خواهند ساده و خودکفا زندگی کنند و کمترین آسیبی به طبیعت نرسانند.

sowing-circle-09

domes

Mariposa Grove

ecovillage-01

eco-villages-main

VerdEnergia

The Twin Oaks Intentional Community 2

Nahalal

http://aeon.co/magazine/living-together/why-i-gave-up-living-in-an-off-grid-commune/

http://www.ic.org/

http://gen.ecovillage.org/

 

More from ونداد زمانی
ادگار آلن‌پو و انسان مدرن
پدیده جدیدی در شهرهای بزرگ اروپا به نام  flâneur ( مرد شهری)...
Read More