فرقه یهودیان محجبه

Shlomo Helbrans
 گروه بسیار کوچکی از یهودیان خشکه مقدس به نام Lev Tahor مدام سرگردان این کشور یا آن کشور هستند. بعد از عزیمت از اسرائیل مدتی در کانادا بودند. بعد به گواتمالا رفتند و در حال حاضر در مکزیک به سر می برند.

رهبر فرقه، خاخام « شلومو هلبرن» برای خودش سبکی از زندگی یهودی بسیار مذهبی به راه انداخته است. بچه های این فرقه حق تحصیل در مدارس بیرون از فرقه ندارند و دختران از سه سالگی باید حجاب کامل داشته باشند.

شایعاتی نیز مبنی بر تنبیه بدنی کودکان، ازدواج زودرس دختران نابالغ و حتی اتهامات مشابه در فرقه های مذهبی نظیر تعدد زوجات نیز در باره Lev Tahor وجود دارد که البته توسط خودشان به شدت انکار می شود.

Reporter Adrian Humphrey Requested by Phill Snel

1lev_tahor_-_02

Shlomo Helbrans 7

1jewish1

1lev_tahor_-_03

lev_tahor_women.jpg.size.xxlarge.promo

More from مهرانگیز پاشا
خاطرات بد و خوب والدین را به ارث می بریم
این روزها در همه جای دنیا شاهد بهبود نسبی زندگی مردم هستیم....
Read More