فرقه یهودیان محجبه

فرقه Lev Tahor که در همه جای دنیا از آن به عنوان یهودیان طالبان یاد می کنند گروه بسیار کوچکی از یهودیان خشکه مقدسِ  Haredi هستند که از ده سال پیش در کانادا زندگی می کنند. رهبر فرقه، خاخام Shlomo Helbrans با سرسختی تمام توانسته است با وجود همه محدودیت های زندگی در جامعه مدرن، مجموعه ۵۰ خانواده فرقه خود را همچنان مومن به راهی که برگزیده است نگاه دارد.

Shlomo Helbrans

Reporter Adrian Humphrey Requested by Phill Snel

1lev_tahor_-_02

Shlomo Helbrans 7

1jewish1

1lev_tahor_-_03

lev_tahor_women.jpg.size.xxlarge.promo

به خاطر منع ادامه تحصیل فرزندان، فرقه مزبور ناچار شد از یک استان کانادا، به استانی دیگر کوچ کند و حتی پس از استقرارشان در استان انتاریو، سرپرستی تعدادی از فرزندان خانواده های درون فرقه، به طور قانونی از آنها سلب شد و به استان کبک بازگردانده شدند تا توسط خانواده های ساکن کبک، سرپرستی شوند.

شایعاتی نیز مبنی بر تنبیه بدنی کودکان، ازدواج زودرس دختران نابالغ و حتی اتهامات مشابه در فرقه های مذهبی نظیر تعدد زوجات نیز در باره Lev Tahor وجود دارد که البته توسط خودشان به شدت انکار می شود.

Radical Jewish group settles in Chatham, Windsor

http://blogs.windsorstar.com/2013/11/24/radical-jewish-group-settles-in-chatham-windsor/

 

More from مهرانگیز پاشا

اولین زنانِ شلوار پوش- پاریس 1933

از سال ۱۷۹۹ میلادی تاکنون، بر اساس یک لایحه قانونی، مادموازل های...
بیشتر بخوان