گیج بازی های بهترین پدر دنیا

Dave Engledow: «دختر ما 3 روزه بود که پرستار وی را در بیمارستان به ما سپرد بدون آنکه بدانیم والدین بودن چیست. او هنوز 66 روز از عمرش نگذشت که تصمیم گرفتیم ترس و نگرانی و گیج بودن مان در باره تربیت فرزند را پشت نقابِ طنز و شوخی پنهان کنیم. برای همین، از آن موقع تاکنون در حال تهیه تصاویری هستیم با عنوان بهترین پدر دنیا.

من عملاً بهترین پدر دنیا نیستم ولی آنقدر از عکس ها استقبال شد که یک شرکت انتشاراتی قرار است از اسفند ماه مجموعه عکس های سه سال گذشته من و دخترم را با عنوان «اعترافاتِ بهترین پدر دنیا» به چاپ برساند.

من و همسرم همچنان نگران و ترسان، شاهد بزرگ شدن دخترمان هستیم. در این عصر و دیار، پدر و مادر بودن خیلی سخت است ولی ما شکی نداریم که او کامل ترین اتفاق خوبی بود که آرزویش را داشتیم»

worldsgreatestfather2worldsbestfatherz10

worldsbestfather5worldsbestfatherz11worldsbestfatherz15worldsbestfatherz16worldsbestfather3

 

More from مهرانگیز پاشا

نینا سیمون، نسرین ستوده

ترانه نینا سیمون  Ain't Got No, I Got Life به طور واضح،...
بیشتر بخوان