مردان برعکس شایعات، زن چاق دوست دارند

MTI0ODUyMTE3NzUwOTUwNTMx

« کریستین ولان» یا به اعتراف خودش: « زنی کوتاه قد، بسیار چاق، با قیافه معمولی» تصمیم گرفت عملا این موضوع را بررسی کند که ایا مردان، زن چاق دوست ندارند؟

خاطرات صمیمانه و هوشمندانه او با اعتراف به قرار ملاقات گذاشتن و تماس با مردان از طریق شبکه های دوستیابی شروع شد. او خیلی زود متوجه می شود که در دنیای واقعی، سلیقه و جذبه مردان نسبت به زنان، آن چیزی نیست که رسانه ها و شرکت های تبلیغاتی بر طبل و دهل می کوبند. او با انواع  متنوعی از مردان رابطه ایجاد می کند و سعی می کند با دقت تمام به این حقیقت برسد که جذاب نبودن زن چاق، یک برداشت مصنوعی و ساختگی است و بر زنان و حتی مردان تحمیل شده است.

اولین تجربه اش با مردی بود که از دید سلیقه جامعه، نمونه ناب یک مرد زیبا و خوش هیکل و با احساسات سالم بود. مردی که شاید هیچکس نمی تواند تصور کند می تواند جذابیتی نسبت به زنی با خصوصیات او داشته باشد. وی با صراحت و پشتوانه ناشی از سکس خوبی که داشته است از مرد مزبور می پرسد چه چیزی در او دیده است که کارشان به تختخواب کشید؟ جوابی که شنید باعث شد تا اولین شوک مثبتِ شخصیتی بر او وارد شود. دلیل کششِ مرد رویایی این بود که : «اعتماد به نفسی که در تو دیدم خیلی جذاب  و جالب بود»

در این یادداشت خصوصی کریستین ولان به خودش دروغ نمی گوید. او اشاره می کند که خیلی ها بودند که کششی به او نداشتند ولی او اصلا از این بابت آزرده خاطر نیست و همانطور که برای خودش سلیقه های مشخص در باره مردان وجود دارد به دیگران هم حق می دهد که واکنش مشابه نشان دهند.

او بدون خجالت از ویژگی های بدن یک زن چاق و جذابیت جنسی که می توانند برای مردان داشته باشند نوشت و به این نکته پی برد که متاسفانه مردان نیز قربانی تصور ناخوشایندی هستند که در جامعه از زن چاق وجود دارد.

او در بعضی از مردان شرم و مخفی کردن رابطه با یک زن چاق را با وجود آنکه برای شان لذت بخش بود می دید. او متوجه این امر شد که تعدادی از مردان که با علاقه صمیمی، همبستر شده بودند نمی خواستند با او در محافل عمومی دیده شوند مبادا که مورد تمسخر قرار بگیرند.

مشاهدات کریستین ولان به دقت و هماهنگی ریشه دار یک نظرسنجی وسیع یا تحقیق میدانی نیست ولی به دلیل برخورداری از تجربیات نسبتا وسیعی که مستقیماً یا از طریق مکالمه مجازی با مردان در وبسایت های دوستیابی داشته است به او اجازه داد تا واکنش مردان نسبت به زنان را بدون حسابو کتاب های معمول ببیند.

براساس تشخیص وی، بخش قابل توجهی از مردان، مخفیانه از دیدن زنان چاق، احساسات جنسی شان تحریک می شد ولی برای شان شرم آور بود اگر دیگران متوجه شوند.

در پایان اذعان می کند: « می دانم که سبک زندگی من برای همه آدمها ساخته نشده است و قصد تحمیل عقایدم را هم ندارم. قرار هم نیست که این بوالهوسی من تا آخر ادامه داشته باشد. اما برایم جالب بود فهمیدن این حقیقت که جستجوی من برای دستیابی به لذت با همین بدنِ چاق، حق من است بدون آنکه احساسِ شرم داشته باشم.

او او از زنان و مردان چاق می خواهد که اعتماد به نفسی که فرهنگ عمومی و تبلیغات کالاها از آنها گرفته است را پس بگیرند.

I’m Fat, 40 and Single—And I’ve Been Getting Laid Like Crazy

http://www.alternet.org/im-fat-40-and-single-and-ive-been-getting-laid-crazy

More from سعید داورپناه
باستان‌شناسی نابرابری‌ها
بررسی ۳۵ تمدن قدیمی نشان داد با وجود اینکه زندگی کشاورزی و...
Read More