خانم ها… شروع کننده آشنایی باشید

این ادعا که: « وقتش رسیده خانم ها در تقاضای ملاقات و آشنایی، پیشقدم شوند» زیاد هم غیرواقعی نمی تواند باشد. چون در طی یکی دو نسل گذشته عادت و عرفِ دوستیابی و آشنایی، دستخوش تغییرات وسیع شده است. بسیاری از مردان و بویژه آنانکه آرامتر، سر به زیرتر، خجالتی تر از بقیه هستند چون نمی دانند چه عرف و سنتی رایج و درست است کمی از قافلهِ « رابطه» عقب مانده اند.

در این دوران سراسیمه و پر از تغییرات، شاید بد نباشد بعضی از مرام های قدیمی را مورد تجدید نظر قرار دهیم. شاید وقتش رسیده است که زنان هم به فکر برداشتن قدم اول برای اشنایی باشند. رفتاری که حتما سخت و کمی غیرعادی است ولی  کم و بیش اینجا و آنجا تکرار می شود.

ما زنان به طور سنتی این پیشفرض را پذیرفتیم که اگر مردی با هیجان تمام برای گرفتن توجه و شماره تلفن ما، به دست و پا نیفتد پس او علاقه و جدیت لازم را ندارد. در صورتی که این روزها انواع مختلف مرد خوب و دوست داشتنی وجود دارند که اهل هیاهو و شلوغ کاری نیستند.

مردانی که در مهمانی ها و محل های اجتماعی می بینیم و حتی به نظرمان جذاب هم هستند از نوع ساکت و کم حرف هستند و معمولاٌ هم سر صحبت را با ما زنان باز نمی کنند.  آنها مردانی هستند که ابراز علاقه کردن و ارسال پیام و نشانه های مربوط به توجه شان به زنان، برای شان یک عذاب بزرگ است. آنها کاملا با مردان همیشه آماده که در هر فرصتی حتی در حضور زنان دیگر بی محابا، ابراز علاقه شان را به رخ می کشند فرق دارند.

اصلا هم منظورم این نیست که اگر مردان قدم اول را بردارند به طور اتومایتک به رتبه عوضی بودن نائل می گردند و یا اینکه مردان دوست داشتنی و نجیب شروع کننده یک رابطه نیستند. خیلی از مردان فقط نمی خواهند احساس ناخوشایند ایجاد کنند. خیلی از مردان فقط به خاطر احترام  برای زنانی که توجه شان نسبت به آنها جلب می شود احساسات شان را کنترل می کنند.

خیلی از مردان حساس، عاطفی و با حیا، شب های آخر هفته شان در تنهایی و با دیدن فیلم تلویزیونی سر می شود. آنها شاید پیغامی برای تان نگذارند اما شاید بد نباشد منتظر انها نباشید و خودتان دست به کار شوید. مگر آسمان به زمین می رسد اگر جواب رد بشنوید؟ حداقلش این است که مرام های تثبیت شده دنیای قدیمی را به همی زنید و یکی دیگر از عادت ها که خواهان رفتار متفاوت برای زنان و مردان است را به زیر سئوال می برید. خانم ها وقتش رسیده است که شروع کننده آشنایی باشید. مطمئن باشید که انتخاب شما و به دست آوردن آن توسط خودتان، ارزش دردسرش را خواهد داشت.

 

Ladies, It’s Time You Asked a Man on a Date. Hanna Brooks Olsen

More from ترجمه ونداد زمانی
سفید پوست کیست؟
خانم «نل ایروین پینتر» که یک مورخ آمریکایی است در کتاب «تاریخ...
Read More