پانک بودن در سرزمین مانک ها

94003.story_x_large

عکاس آلمانی ساندرا هوین با گزارش مصور در باره مسابقه بوکس کودکان بانکوک، توجه بین المللی لازم را کسب کرد تا کارهایش توسط رسانه ها دنبال شود. او این بار به برمه رفته است و با معرفی یک جوان 26 ساله که موهایش را به رنگ سرخ در آورده است بخشی از دغدغه های اجتماعی جوانان برمه را به تصویر کشید.

Kyaw Kyaw با جسارت و اطمینان کامل خود را یک پانک معرفی کرده است. جوان 26 ساله برمه ایی از ترانه های پانک خوشش می آید چون قانون شکن است و فحش های رکیک می دهد. او معتقد است پانک بودن در برمه یک هویت و شیوه زندگی انقلابی است. به نظر او جوانان برمه امید زیادی به آینده شان ندارند. کشورشان توسط ژنرال های نظامی اداره می شود و جوانان مملکتش فقط در ذهن و افکار درونی شان می توانند آزاد باشند.

94008.story_x_large

Kyaw Kyaw و دوستانش که یک گروه موسیقی را ک دارند به مذهب خاصی دل نبسته اند. آنها از بودیست ها که اقلیت مسلمان کشور را مورد اذیت قرار می دهد راضی نیستند. او ودوستانش شبها در خیابان های شهرش به گدایان و بی خانمان ها غذا می دهند. او می گوید پانک ماندن در سرزمین او که تنوع سلیقه ها کمتر مجال بروز داشته است کار دشواری است. او با همه قدرتش و در حد امکان سعی می کند از مسیر تعیین شده و  محدودی که برای جوانان کشور در نظر گرفته شده گریزان باشد. Kyaw Kyaw در 20 سالگی مانک بودن را تجربه کرده است و در حال حاضر از قابلیت های تمرکز ذهن آن بهره می برد.

94009.story_x_large

 

More from سعید داورپناه
مغز بشر، خوبی ها را نمی بیند و آن را هدر می دهد
چرا مغز بشر خوبی ها را نمی بیند و آن را هدر...
Read More