عکس های تخیلی ساده

عکاس 30 ساله مجارستانی Sarolta Ban برای ساختن عکس هایش، گاهی تا حدود 100 لایه عکس، نقاشی و جلوه های تکنیکی را بر روی هم قرار می دهد تا به تخیلی که در ذهنش تجسم کرده دست یابد. با این وجود آثار این عکاسی بوداپستی، پیچیده نیست.

فضای تصاویر در نگاه اول، سرد و غمگین است ولی احساس بدبینانه ایی به بیننده منتقل نمی کند. عکاس امیدوار است شخصیت های درون تابلو و بینندگان، همزمان فرصتی بیابند تا در همهمه زندگی شلوغ، لحظات آرام و متفکرانه ایی را تجربه کنند. معمولا در کنار هر پرتره یکی از حیوانات نمادین نظیر کلاغ و گرگ حضور دارند که می توانند نماینده یا ناظرِ امیال درونی و باستانی بشر باشند.

sarolta-ban sarolta-ban-13sarolta-ban-9sarolta-ban 2sarolta_ban_01

آثار عکاسی Sarolta Ban به شدت دستکاری شده است تا آنجا که مرز بین نقاشی و عکاسی در کارهایش در هم می آمیزد. به نظر می رسد مهمترین چیز برای او به تصویر کشیدن دنیایی است که در ذهنش وجود دارد و برای همین تعهدی برای پایبندی به اصول و توقعات مربوط به یک تابلوی عکس نشان نمی دهد.

http://www.saroltaban.com/

More from مهرانگیز پاشا
باد جن از نوع مسیحی
40 درصد ساکنین کشور سوازیلند در افریقا، عضو رسمی کلیسای Zion هستند....
Read More