اینها هم از ساکنین زمین هستند

زیست شناسان گروه تحقیقاتی  USGS Native Bee Inventory and Monitoring Program در کنار سایر وظایف شان، تشخیص خصوصیات فیزیکی خانواده زنبوران، حشرات و گیاهانی که با آنها سر و کار دارند را نیز بر عهده دارند. برای تهیه تصاویر زیر و گرفتن یک عکس واضح از این حشرات گاهی تا 300 عکس گرفته شده است. برای دیدن مجموعه کامل 1200 تصویر، می توانید به آدرس  online مراجعه کنید.

Augochloropsis metallica,  beebeetle

Wasps_b06_20979967Gratiana pallidula beetlecarab beetle.Buffalo Treehopper,Harlequin bug eggs

 

More from سعید داورپناه
چرا بعضی‌ها مدام مجذوب افراد نامناسب با خود می‌شوند
بعضی ها، مسیر و شرایط زندگی شان، آنها را به این اعتقاد...
Read More