پسرعموهای غمگین در باغ وحش

در عکس های گرفته شده، میمون های باغ وحش بسیار غمگین هستند ولی عکاس مجموعه « از پشت شیشه»، خانم  Anne Berry، قصدش به زیر سئوال بردن اهمیت باغ وحش ها نیست. به اعتقاد او در باغ وحش ها، روز به روز وضعیت نگهداری حیوانات بهتر می شود. او می افزاید: « باغ وحش ها، در تقلیدشان برای ساختن محیط زندگی مشابه برای انواع حیوانات موفق هستند بویژه اینکه حیوانات روز به روز محدوده محیط زیست شان کاهش می یابد.»

Drill at WuppertalMacaque

نمی توان انکار کرد که پرتره های سیاه و سفید به خودی خود، غم را در خود دارند. عکس های گرفته شده با لنز تله و دریچه باز دیافراگم، باعث ایجاد عمق میدانِ کم در تصاویر گشته است. تاثیراتی که حس اصلی شان، نشان دادن فضای تنگِ زندگی میمونها در باغ وحش است.

Spider MonkeyKnocking from the Insideخانم Anne Berry امیدوار است با سود حاصل از فروش آثارش در گالری ها و کتابی که در حال منتشر شدن است بتواند در حد توان خودش به موسسات نگهداری حیوانات کمک کند.

Jordan G. Teicher, At the Zoo, Dreaming of Home

http://www.slate.com/blogs/behold/2013/08/30/anne_berry_behind_glass_examines_primates_in_captivity_photos.html

More from سعید داورپناه
آها بوگو… ترانه بازیگوش گیلکی
با وجود مازندرانی بودن در حین صحبت به زبان محلی به هم...
Read More