تنهایی مرگبار است

130822_MEDEX_LonelinessIllo.jpg.CROP.original-original

برای روزنامه نگار امریکایی Jessica Olien، تنهایی از وقتی شروع شد که تصمیم گرفت به خاطر گرانی و شلوغی، نیویورک را ترک کند. عزیمت به شهری کوچک و خلوت یکباره او را از شبکه وسیع دوستان و اقوام جدا کرد. او با آنکه آدم پر جنب و جوشی بود و در شهر جدید، با تمام وجود مشغول رفت و آمد و حضور در بین دوستان و همکاران بود ولی نتوانست تماس صمیمی با کسی پیدا کند.

تجربه تلخ تنهایی، به یکباره گریبان این روزنامه نگار را گرفت. بعد از مدت کوتاهی فشار ناشی از این  شوک چنان او را از تک و تا انداخت که  یکباره خود را غمگین و تنها در کنج خانه یافت. به هر دری هم زد ولی اتفاقی که باید می افتاد صورت نگرفت. برای فرار از تنهایی دوباره به نیویورکی که از آن گریخته برد پناه برد. تجربه فوق انگیزه بخش گزارشی در باره تنهایی شد. Jessica Olien با شگفتی متوجه شد تنهایی نه تنها مضرات و مشکلاتی دارد بلکه مرگبار نیز می باشد.

نداشتن رابطه اجتماعی کافی، باعث می شود که افرادِ تنها، دو برابر افراد دیگر دچار مرگ زودرس شوند.

آمار جدید در تحقیقات پیرامون تنهایی گویای آن است که مرگ و میر ناشی از آن با تلفات مرتبط با سیگار برابری می کند و مضرات مرگبار تنهایی، دو برابرِ چاق بودن است.

30 سال پیش، تک افتادگی و دوری از جمع، 20 درصد از بزرگساان را شامل می شد در حالی که 40 درصد بزرگسالان کنونی تنها هستند. تنهایی دفاع عمومی بدن را کاهش می دهد و زمینه ابتلا به بیماری قند درجه 2 و بیماری های قلبی را افزایش خواهد داد.

نکته جالبی که در طی گزارش به ذهن روزنامه نگار امریکایی خطور کرده است این حقیقت بود که فرهنگ پیشگیری و آموزش راه های جلوگیری از انواع بیماری ها و ناهنجاری ها نظیر اعتیاد یا پرخوری با قدرت تمام وجود دارد ولی برای شناسایی و پیشگیری تنهایی، کمترین بهایی داده نمی شود. برای مثال دکتر های خانوادگی  تا خودمان اشاره ایی نکنیم در باره سلامت روح و روان و موقعیت ما در زمینه اجتماعی بودن یا تنهایی هیچگاه از خطرات و صدمات تنهایی سخنی به میان نمی آورند و راه های کنترل شان را مد نظر قرار نمی دهند.

 

Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review

http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000316

Loneliness matters: a theoretical and empirical review of consequences and mechanisms.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20652462

Loneliness, Like Chronic Stress, Taxes the Immune System

http://researchnews.osu.edu/archive/lonely.htm

Loneliness among Older Adults:A National Survey of Adults 45+

http://assets.aarp.org/rgcenter/general/loneliness_2010.pdf

Illustration by Robert Neubecker

.

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
کشف نزدیکترین سیاره مشابه زمین
سیاره Proxima b تقریبا ۳۰ درصد از زمین بزرگتر است. ۱۱ روز...
Read More