تعبیر علمی کابوس و رویا

b6bf0fb12ac7574d07977dbd5f3c3376

گفته می شود انسان های اولیه که در تمام طول روز، ترس از شکار شدن و خورده شدن رهای شان نمی کرد به کمک کابوس و رویا می توانستند حس « آماده باش » را در حین خواب عمیق نیز داشته باشند.

این فرضیه هم وجود دارد که خواب و رویا، نشانه های ترمیم عصب ها است که در طول روز به سختی مشغول کار بودند. بنا بر این دیدگاه، یاخته های عصبی در طی شب با به حداقل رسیدن رفتار های شان، به جمع آوری واکنش های پراکنده یاخته ها که ترکیبی از تصاویر، صداها و خاطره های  درون مغز است بپردازند. جمع آوری غیرارادی که گاهی به صورت کابوس و رویا خودنمایی می کرد.

می گویند ماجرای بایگانی کردن اتفاقات مرتکب شده در روز و حتی انتقال احساسات و تجربه های روزانه به بخش های ناخوداگاه مغز، باعث واکنش ناگهانی، همهمه و حتی آشوب می شود که به صورت کابوس و رویا نمایان می شوند.

همه این تعابیر و بسیاری دیگر از تعریف ها هر چند با بخشی از دانش علمی بشر هماهنگی دارند ولی در مجموع از بدنهِ مستدل و همه جانبه ایی برخوردار نیستند تا  تبدیل به یک نظریه ثابت شونده علمی گردند.

به همین خاطر تحقیقات متخصص خواب و رویا دکتر Calvin Kai-Ching Yu در دانشگاه هنگ کنگ، یکی از نمونه های جدی در این زمینه است. تلاش این محقق بیشتر از همه بر طبقه بندی خواب و رویاهایی است که اغلب انسان ها در زمان های مختلف و فرهنگ های گوناگون آن را به طور مشابه تجربه می کنند.

بر اساس نظریه دکتر Yu ، بیشترین خواب ها و رویاهای بشر، رابطه مستقیم با اتفاقات معمولی روزانه دارند. به عنوان مثال دانشجویان کابوس ها و رویاهای شان بیشتر در باره مطالعه، معلم ها، دیر رسیدن، رد شدن، از دست دادن ناگهانی چیزهایی مثل حافظه و امثال آن می باشد.

یکی دیگر از تشابهات عمومی در کابوس و رویای همه بشر، یادآوری، ملاقات، تماس و بازسازی خاطراتی افرادی است که می شناسیم ولی دیگر در بین ما وجود ندارند. کسانی که یا فوت کرده اند و یا از زندگی پیرامون ما خارج گشته اند.

Calvin Kai-Ching Yu و تیم تحقیقاتی اش در طی سالیان طولانی، مشغول جمع آوری و طبقه بندی رویاها و کابوس های مستند شده ایی است که در نقاط مختلف دنیا صورت گرفته است. اما برای این گروه تحقیقاتی، مهمتر از همه، بررسی و توجه بر خواب و رویاهایی است که از اتفاقات معمولی روزانه پا فراتر گداشته اند و به محوطه توهم و خیال قدم گذاشته اند

تحقیقات دکتر Yu بیشتر شبیه برآورده شدن آرزوها و عقائد فروید است که دسترسی به تحقیقات ثبت شده کنونی را نداشته است. پیوند اصلی بین دیدگاه های وی با فروید در منطقی است که فروید از خواب دیدن معمولی ارائه می دهد. او معتقد است برای اینکه بتوانیم امیال تابو مانند خودمان را در رویاها و کابوس های مان بروز دهیم احتیاج به رویاهای معمولی و روزمره داریم تا در بستر آنها به تخیلات و آرزوهای غیر عادی خود میدان دهیم. همه این ماجرای خواب و رویا در این شیوه تحلیل، به دفاع  طبیعی بدن انسانها بر می گردد که حتی در حین خواب و رویا، سعی می کند با تخیل، فریب و توهم، نیازها و امیال ناخواسته، ناهنجار و ممنوع خود را یا پنهان سازد و یا به بهانه رویا و کابوس بودن، آنها را به سطح خودآگاه برسانند.

 

http://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201308/the-pg-13-guide-your-dreams

Susan Krauss Whitbourne

Yu, C. (2012). Dream Motif Scale. Dreaming22(1), 18-52. doi:10.1037/a002617

Grandiosity, Persecution, and Ego Ideal

IMAGE SOURCE

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b6/bf/0f/b6bf0fb12ac7574d07977dbd5f3c3376.jpg

More from سعید داورپناه
کفش های که قد می کشند
وقتی که 8 سال پیش Kenton Lee در نایروبی کار و سکونت...
Read More