زنان و نوازش پستان ها

مجله سلامت مردان بعد از یک همه پرسی که از ۹۰۰ زن تهیه کرده است یک جدول تصویری در باره درخواست زنان از رفتار مردان در مورد پستان های شان کشیده شده است. بر اساس نظر سنجی تهیه شده:

breast-stroke

۳۴ درصد زنان خواهان تماس بیشتر لب مردان با سینه های خود در حین عشقبازی هستند.

۲۴ درصد زنان توقع داشتند که توجه مردان فقط بر روی نوک پستان نباشد.

۱۷ درصد تمایل داشتند که مردان در حین عشقبازی نسبت به پستانها کمتر ملایمت به خرج دهند .

۲۲ درصد از زنان آرزو می کردند توجه و نوازش پستانها بعد از مرحله عشقبازی هم ادامه یابد.

 

http://www.menshealth.com/sex-women/how-handle-her-breasts

More from مهرانگیز پاشا

خاطرات بد و خوب والدین را به ارث می بریم

این روزها در همه جای دنیا شاهد بهبود نسبی زندگی مردم هستیم....
بیشتر بخوان