گفتنی های دشوار در باره هوس

maxresdefault

مورخ و فمینیست امریکایی Katherine Angel با نوشتن خصوصی ترین تخیلات و تمناهای جنسی اش در«گفتنی های دشوار در باره هوس» می خواهد پاسخ صادقانه ایی به بخشی از دغدغه های زنان و مردان دنیای معاصر بدهد.

او از همان سنین نوجوانی به عنوان یک زن تازه بالغ شده به شدت به خاطر امیال جدیدی که در او ایجاد شده بود احساس ناامنی می کرد و نمی دانست چگونه با احساساتی که در او به جوشش آمده روبرو گردد. او به سرعت و با تلخی با این واقعیت روبرو شد که امیال جنسی قوی که در او  ایجاد شده با ارزشها و قواعد محیطِ پیرامون ناهماهنگی دارد.

وی به عنوان زنی که برایش تعیین شده است که باید نیاز جنسی اش، مطیع و کنترل شده باشد به ناگزیر و بعد از احساس سرخوردگی و نگرانی، به این ایده متوسل شد که پس: «آرزوها و تمناهای جنسی من، مردانه است».

کتابی که او به رشته تحریر در آورده است ضمن استفاده از بیان بسیار شاعرانه و تغزلی، بازگشت دوباره به احساسات پاک و ساده یک انسان است که می خواهد هرآنچه که بر هویت زنانه اش گذشته است بدون هیچ سانسور و کنترلِ، بیان کند.

کتاب سرشار است از اوج و فرودهایی که نویسنده در زندگی جنسی خود داشته است . برایش بهانه ایی صمیمی ایجاد کرد تا مروری به فراز و نشیب های ارزشی و نظری فمینیسم و تاریخ تحول آن داشته باشد. بسیاری از اعمال و رفتار نویسنده امریکایی نظیر مدح و ستایش فیزیک جنسی مرد که در کتاب خود آورده است بارها توسط خودش به عنوان نظر بسیار شخصی و مستقل یک زن ارائه شده است ولی بی تردید با بسیاری از کلیشه های سنتی و معاصر جامعه مغایرت می تواند داشته باشد.

تلاش برای به تصویر کشیدن هوس و میل جنسی، آن هم توسط زنی که آگاهانه، سلیقه خود را با افکار و اخلاق قدیم و جدید به قیاس می کشاند تجربه صمیمی است در دنیای که قراردادها و منش هایش هنوز برای شهروندان تثبیت نشده است و شاید به خاطر سرعت تغییرات، هر روز سخت تر شود.

 

A memoir of female lust– Tracy Clark-Flory

http://www.salon.com/2013/06/09/a_memoir_of_female_lust

Unmastered: A Book on Desire, Most Difficult to Tell by Katherine Angel – review – Olivia Laing

http://www.theguardian.com/books/2012/sep/02/unmastered-desire-katherine-angel-review

http://forbookssake.net/2012/10/09/for-books-sake-talks-to-katherine-angel/

http://www.katherineangel.com/

http://www.amazon.com/Unmastered-Book-Desire-Most-Difficult/dp/0374280401

More from مهرانگیز پاشا
جوانی که نیویورک را به بازی گرفت
  این بار به سراغ جوان 21 ساله ساکن نیویورک Brett Cohen ...
Read More