پسرانی که به کمپ دخترانه می روند

[imagebrowser id=132 template=marderooz]

بر اساس آمار، از هر پسری که از دوران ماقبل نوجوانی احساس می کند نمی خواهد در نقش های جنسیتی پسرانه زندگی کند بیش از دو سوم شان در دوره نوجوانی در مدارس احساس امنیت نمی کنند. درصد خودکشی نوجوانان گی و لزبین دو تا سه برابر بقیه است و 20 درصدشان به خاطر مشکلات از خانه شان می گریزند.

Lindsay Morris عکاس دیترویتی نزدیک به سه سال است که از کمپ تابستانی که پسران می توانند بدون ترس از ارزش های تثبیت شده جامعه، رفتار کنند عکس گرفته است. پسران در این کمپ کارهایی که دوست دارند نظیر آرایش و پوشیدن لباس زنانه تا راه انداختن مد لباس و بازی های دخترانه را « مرتکب » شوند. فرصتی که تمرین و تجربه انسان عادی بودن را برای شان ایجاد می کند. مهمتر از همه احساس شرمساری و گناه  را در آنها کاهش می دهد.

امیدواریم سخت نگیریم و در ارائه حکم قضاوت و دادن لقب های شدید نسبت به انواع بودنها دقت بیشتری کنیم. بودن های متفاوت بر اساس زندگی به هم پیوسته همه ما در زمین ایجاد شده است. همه ما مسئول هر طور بودن همه ما هستیم.

http://lindsaymorris.photoshelter.com/