کاریکاتورهای روز پدر

کاریکاتوریست روزنامه دیلی تلگراف Matt به مناسبت روز پدر چند اثر خلق کرده که آنها را با شما شریک می شویم.

نشده که بیشتر از یه گیلاس شراب بخورم در روز
نشده که بیشتر از یه گیلاس شراب بخورم در روز
به همه کلاس های اموزش والدین بتونم میرم که از خونه فاصله بگیرم یه کم
به همه کلاس های اموزش والدین بتونم میرم که از خونه فاصله بگیرم یه کم
 مشکلات روحی که روی دوش شوهرم هست اضافه بار محسوب می شه؟
مشکلات روحی که روی دوش شوهرم هست اضافه بار محسوب می شه؟
ای وای! گی بودنت به کنار. حتما من باید خرج عروسی ات رو بدم آره؟
ای وای! گی بودنت به کنار. حتما من باید خرج عروسی ات رو بدم آره؟

http://www.telegraph.co.uk/culture/books/10116807/Top-10-Matt-cartoons-for-Fathers-Day.html?frame=endScreen

Written By
More from Saeed

برنده عجیبِ اسکار هنر

مهمترین نمایشگاه هنر جهان « ونیز» که هر دوسال برگزار می گردد...
بیشتر بخوان