تو بچه کدام یک از زنان من هستی

برای اولین بار، تحقیقاتی کامل و همه جانبه‌ای در باره تاثیرات منفی زندگی در خانواده‌های چند‌همسری مالزی صورت گرفته است. « مزجلیزا حمزه» که مسئولیت انتشارات موسسه اجتماعی « خواهران در اسلام » مالزی را بر دوش دارد تهیه کننده و برنامه ریز اصلی پروژه علمی فوق است.1

عکس العمل همیشگی رهبران و سیاست گذاران مذهبی مالزی در این خلاصه می‌گردد که « اعتراضات موجود در باره خانواده جند‌همسره قابل اثبات نیست». برهان و دلیلی کمابیش قانع کننده که به رهبران مذهبی مالزی امکان معنوی و فرهنگی می‌داد تا بوسیله آن به اعتراضات واقعی میدان ندهند.

انگیزه اصلی خانم مزجلیزا حمزه که با پشتیبانی آکادمیک سه دانشگاه بزرگ مالزی به آخرین مراحل پروژه تحقیقاتی خود رسیده اند در این نهفته است که بتوانند پشتوانه علمی و حقوقی لازم برای تغییر قانون اساسی اسلامی کشور خود ایجاد نمایند.

از سال 1984 به بعد، برخورداری از پنج پیش شرط، قانونا به مردان مالزی اجازهازدواج مجدد را می‌دهد که عبلرتند از: 1-وضع مالی خوب 2- تضمین رفتار برابر با همه همسران 3- برهم نخوردن وضعیت همسران سابق 4-عادلانه و ضروری بودن ازدواج جدید 5- پایین نرفتن استاندارد معیشتی همسر یا همسران اولیه،.

در طی سالهای اخیر با استفاده ازمشخص نبودن شرط چهارم، مردان مالزیایی بدون ترس و واهمه از ارتکاب اعمال غیر قانونی، دست شان برای ازدواجهای بعدی بازتر شد و پدیده تعدد زوجات به امری معمولی در جامعه مالزی تبدیل گشت.

سیاستمداران مذهبی مالزی بهانه جدید و ومدرنی نیز به ضرورت تعدد زوجات افزوده اند. آنها ادعا می‌کنند که « در دنیای معاصر، بسیاری از خانم های تحصیلکرده و متخصص به خاطرتوجه بیش از حد به کار، از شانس ازدواج محروم شده‌اند و خانواده چند‌همسری مشکل آن دسته از زنها را نیز بر‌طرف خواهد کرد».

بی اعتنایی زایدالوصف پدرانی که بیش از دو همسر و بیشتر از ده فرزند دارند به حدی می‌رسد که پدران دیگر قادر به تشخیص فرزندpolygamy  5ان خویش نیستند و« تو بچه کدام یک از مادر ها هستی؟»،جمله آشنایی است که فرزندان این نوع خانواده‌ها به دفعات متوالی تجربه می‌کنند.

تحقیقات نشان می‌دهد که تعدد زوجات به رابطه فرزندان و مادران نیز لطمه می‌زند، از طرفی فرزندان نتیجه بی‌اعتنایی پدر را به گردن مادران می‌اندازند و از طرف دیگر،مادران افسرده و به نوعی تحقیر شده نیز قادر به برقراری رابطه سالم با فرزندان خود نیستند.

مردان مالزیایی که از موقعیت اقتصادی نامتناسبی برخوردار هستند از جو موجود سوء استفاده کرده و ازدواج های دوم و سوم خود را با زنان شاغلی ترتیب می دهند که گاها بیشتر از مردان درآمد دارند و مخارج شوهر و زنانش را به عهده می گیرند.

مسئله عمده بعدی بهم خوردنتساوی جنسی است. در بسیاری از ستجش های انجام شده در تحقیقات فوق، نه تنها زنان از نوبت خود! خبری نداشتند بلکه مردان خانواده های چند‌همسره نیز از پاسخ دادن به ای سئوال که امشب نوبت کدامیک از زنان تو است عاجز بوده اند.

موضوع مهم دیگری که در نتایج اولیه تحقیقات چشمگیر به نظر می‌رسد نارضیاتی مردانی است که به چندین ازدواج تن داده ‌اند. به نظر می‌رسد درگیر شدن با مشکلات و ماجراهای چندین خانواده به نگرانی و تشویش بیش از حدی دامن زده است، آنقدر که مردان فوق، این شیوه خانوادگی را برای پسران خود نیز پیشنهاد نمی‌کنند.

تحقیقات« خواهران در اسلام » مالزی، به وضوح نشان میدهد که رویای مرد مسلمان و نان آور اصلی و رابطه عادلانه ای که او می‌تواند بین همسرانش ایجاد کند اسطوره ای بیش نیست و در واقعیت، تجربه خانواده‌های چند‌همسره مالزی سرشار از بحرانهای خانوادگی است.

 

Masjaliza Hamzah and Norami Othman, Stress, quarrels and neglect: the ‘normal’ polygamous family, 14 January 2010 , Open Democracy

The research findings will be discussed at the 7th biennial Malaysian Studies Conference (MSC7) i .. SIS also plans booklets based on the findings.

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
به هفت دلیل باید خواب‌های‌مان را تفسیر کنیم
۷ - خواب و رویاهای مان مهم هستند چون بخشی از آنها...
Read More