کاهش تستاسترون مردان در برابر زنانِ آشنایان

heart-disease-risk-men

همیشه به مردها تلقین شده است که آنها آدم های بی ظرفیتی در مقابل زنان زیبا هستند. مدام تکرار می شود که مردان هیچ کنترلی نسبت به امیال جنسی خود ندارند و رفتارشان دست خودشان نیست. در مجموعه مقالات « اخلاق مردانه»  سعی می کنیم به تحقیقات علمی اشاره کنیم که با این نوع پیشداوری ها مقابله می کند.

یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه میسوری امریکا در جمعبندی یک بررسی، اذعان داشته است که سطح تستاسترون مردان در کنار زنانِ دوستان شان به طور اتوماتیک کم می شود.

بر طبق تئوری گروه محقق، در طول تاریخ تکامل بیولوژیک، تغییرو تحول شیمیایی مزبور به این خاطر صورت گرفته است که گروه های اجتماعی و قبایل، از اتحاد، آرامش و همزیستی بیشتری برخوردار گردند.

به گفته سرپرست گروه تحقیق دکتر Mark Flinn فیزیک مردان در طی هزاران سال به این مکانیسم تکاملی مجهز شده است. مکانیسمی که درست در نقطه مقابل ذات طبیعی تستاسترون عمل می کند چون می بایست با دیدن زنان، شاهد افزایش هورمون جنسی در بدن مردان باشیم. این تحقیق نشان می دهد که مردان یاد گرفته اند به رابطه زناشویی دیگران در جمع و قبیله خود احترام بگذارند.

در گزارش فوق امده است که مردان پی برده اند گروه مردانی که از اعتماد کمتری نسبت به هم برخوردارند شانس مقاومت در برابر دشمن یا سطح شکار و تولیدشان کم خواهد شد.

 

The study Hormonal Mechanisms for Regulation of Aggression in Human Coalitions was published in the journal Human Nature. Co-authors were Davide Ponzi of MU’s Division of Biological Sciences in the College of Arts and Science and Michael Muehlenbein of Indiana University.

http://www.science20.com/science_love/blog/men_may_be_chemically_wired_avoid_adultery_friends_wives-110442

Image source

http://www.medicaldaily.com/heart-disease-risk-rises-testosterone-levels-how-mans-hormones-change-his-heart-324908

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
به هفت دلیل باید خواب‌های‌مان را تفسیر کنیم
۷ - خواب و رویاهای مان مهم هستند چون بخشی از آنها...
Read More