رابطه پنی سیلین و عشق

حدود ۸۰ سال پیش دانشمندان از طریق کشف داروی پنی سیلین قادر به درمان انواع عفونت های مرگبار  و از جمله بیماری مقاربتی خطرناک و کشنده سیفلیس شدند.

دسترسی به آمپول پنی سلین و کنترل و درمان بیماری مقاربتی باعث شد حاملگی در نوجوانان بیشتر شود و افراد بیشتری ریسک فعالیت جنسی بیرون از روابط زناشویی را تقبل کنند.

کشف پنی سیلین و از بین بردن صدمات سفلیس در حقیقت شروع انقلاب جنسی بود که طی ۸۰ سال گذشته در امریکا و غرب شکل گرفت. بعدها اختراع و استفاده از قرص ضد بارداری نیز به گسترش آزادی های جنسی مردان و زنان، میدان بیشتری داد.

بالا رفتن سطح اعتماد مردم از سلامت جنسی خودشان، میدان را به تجربیات جدید جنسی، رفتارهای افراطی جدید و تنوع طلبی های جنسی داد آنقدر که باعث گسترش واگیر جدیدی به نام   ایدز شد. اما ساخت داروهای درمان و کنترل ایدز، دوباره فرصت افزایش ماجراجویی های عشقی را تسریع بخشید.

کشف پنی سیلین ضمن آنکه باعث کاهش شدید مرگ و میر آدمها از انواع عفونت ها بوده است توانست تغییرات زیادی در نحوه زناشویی بشر ایجاد کند و شروع کننده انقلاب جنسی شود که مدام در حال گسترش است. 

Katy Waldma, Did Penicillin Cause the Sexual Revolution?

http://www.slate.com/blogs/xx_factor/2013/02/04/forget_the_pill_did_penicillin_cause_the_sexual_revolution.html

https://time.com/4250235/penicillin-1942-history/

http://userwww.service.emory.edu/~afranc5/

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
ابراز ناخوشایندی نسبت به همجنسگراها طبیعی است ولی نفرت خیر
از آغاز اجتماعات اولیه انسانی، روبرو شدن با مار و عقرب، تماس بی...
Read More