جدول آمار سکس در امریکا

آمار فعالیت های جنسی آمریکایی ها: گرد آورنده  مرکز ملی آمار بهزیستی امریکا

sex-usa1

 

 

 

More from مرد روز

ژست مردانه

در طول تاریخ تمدن، خواسته یا ناخواسته، توقعات زیادی برای مردان در...
بیشتر بخوان