زنان باسن درشت، فرزندان باهوشتر به دنیا می‌آورند

body-shapes-sketch-for-blog

۱- تقریبا اکثر مردان دنیا به طور غریزی نسبت به کمرباریک بودن و داشتن چاقی مناسب در اطراف باسن زنان، توجه بیشتر نشان میدهند.  این نوع هیکل زنانه در درجه اول، نشان دهنده سلامت و قدرت باروری بیشتر است.

۲-  زنان بشر، شش برابر چاق تر ازسایر پستانداران ماده هستند. مغز انسانها نیز در تناسب با سایر پستانداران، شش برابر بیشتر است. به عبارتی دیگر مغز بیشتر بشر مترادف است با چربی بیشتر بدن زنان…

۳-  مغز بزرگ نوزادان انسان، نیاز به مصرف کالری موجود در چربی اومگا ۳ دارد. همان اومگا ۳ که در دور باسن زنان، تشکیل می شود.

۴- زنانی که اومگا ۳ بیشتری در چربی های دور باسن خود ذخیره کرده اند و طبیعتا حالت بدن شان به شکلِ «ساعت شنی» است برای مردان جذاب تر و خواستنی تر هستند چون قادر هستند کالری مورد نیاز مغز نوزاد را  با چربی  ذخیره شده در اطراف باسن، تامین کنند.

۵- در طول صدها هزار سال، مردان متوجه شده اند که با انتخاب زنی که دور باسن چاقتری دارد شانس داشتن فرزندانی را پیدا خواهند کرد که رفتار باهوش تری برای بقا از خود نشان می دهند.

 

 

The evolution of female body shape

https://www.psychologytoday.com/ca/articles/201207/eternal-curves

https://www.cep.ucsb.edu/papers/whrlassekgaulin2008.pdf

.

More from سعید داورپناه
وایگرای زنانه
گزارشات علمی متعدد در امریکا و اروپا حکایت از آن دارد که...
Read More