مردان به کدام قسمت بدن زنان توجه بیشتر دارند

در تمام دنیا این حقیقت تقریبا غیرقابل انکار وجود دارد که اکثر مردان به طور غریزی نسبت به کمرباریک بودن و همزمان داشتن چاقی مناسب در اطراف باسن زنان، توجه بیشتر نشان می دهند. در نظریه های متکی بر تئوری تکاملِ داروین، این نوع هیکل زنانه، نشان دهنده سلامت و  قدرت باروری بیشتر است.

body-shapes-sketch-for-blog

نظریه کمابیش قدیمی فوق می گوید دوران تقریبا پنج ساله بچه داری( تولید تخمک، پرورش جنین و نگاهداری نوزادان بسیار محتاج) برای زنان بسیار سخت و  سنگین است و برای همین بالا بودن درصد چربی بدن زنان، طبیعی  و ضروری است.

دلیل فوق ولی مشخص نمی کند که چرا چربی ها برای تولد سالم ترین و قوی ترین نوزاد در دور باسن زنان ایجاد شده است؟ یا اینکه چرا فقط نوع خاصی از کالری  پس انداز شده (چربی اومگا 3 – ) در اطراف باسن زنان تمرکز می یابد و  سئوال آخر اینکه چرا زنان بشر،  تقریبا بیشتر از 6 بار، از سایر پستانداران ماده، چاق تر هستند؟

این اواخر، محاسبه دقیقترِ مقدار چاقی بدن زنان، چگونگی تقسیم چربی ها در بدن آنها و حتی انواع مختلف چربی ها در نقاط مختلف بدن زنان، کمک کرد تا شاهدِ شکل گیری یک جواب علمی دیگر برای چاقتر بودن زنان باشیم.

تئوری جدید تکاملی، متوجه رابطه مغز انسانها و بالا بودن نسبت چربی بدن زنان شده است. محققین به این نکته پی بردند که مغز انسانها نیز در تناسب با سایر پستانداران، 6 برابر بیشتر است. نسبتی که مساوی با 6 برابر چاق تر بودن زنان از سایر پستانداران ماده نیز هست.

نکته علمی دیگری که به آن واقف شدند این است که رشد مغزِ بزرگِ نوزادان از طریق مصرف کالری اومگا 3 تامین شود. همان اومگا 3 که به طور مشخص در دور باسن زنان تشکیل می شود.

زنانی که اومگا 3  بیشتری در چربی های دور باسن خود ذخیره کرده اند و طبیعتا حالت بدن شان به شکلِ «ساعت شنی» است برای مردان جذاب تر و خواستنی تر هستند چون در طول صدها هزار سال، مردان متوجه شده اند که با انتخاب جفت چاقتر بویژه در بعضی از نقاط خاص بدن شان، شانس داشتن فرزندانی را پیدا خواهند کرد که رفتار باهوش تری برای بقا از خود نشان می دهند.

به هر حال این نظریه می تواند یکی از جواب های کمابیش معقول باشد که به کمک علم زیست شناسی تکاملی و روانشناسی،  رفتار غریزی مردان و تمرکز بیش از حدشان به اندام زنان را توجیه و شاید تفسیر می کند.

به گفته دو نویسنده مقاله، قرار نیست دانشِ تکامل، همیشه مربوط به تاریخ تحول حیات در گذشته زمین باشد چون با استفاده از این اطلاعات به عنوان مثال می توان به نتایج زیانبار تغذیه غلط نسل های جدید مردم در امریکای شمالی اشاره کرد.

بر طبق اطلاعاتی که از تقسیم چربی ها در بدن زنان امریکایی به دست آمده است آمار تکان دهنده ایی را گزارش می دهد که می تواند در درازمدت  نتایج بدی برای سلامت مردم امریکای شمالی و به همان نسبت برای سایر ساکنین روی زمین داشته باشد.

در تحقیقات به دست آمده جدید متوجه شده اند که اومگا 3 کمتری در اطراف باسن زنان امریکایی دیده شده است و به جای آن بر چربی اومگا 6 که نقشی در تغذیه مغز انسانها ندارد افزوده  شده است.  این گروه از زنان برای تامین اومگا 3 مورد نیاز نوزادان، چاره ایی ندارند تا هر چه بیشتر بر چاقی شان افزوده گردد تا بتوانند کبود کالری مخصوص را جبران کنند.

The evolution of female body shape

Steven Gaulin, Ph.D.   Why Women Need Fat

What Do Men Really Want?

http://www.psychologytoday.com/collections/201303/what-do-men-really-want/how-men-s-minds-reveal-the-wisdom-women-s-bodies

.

More from سعید داورپناه

3 توصیه برای پوشیدن شلوار جین

1 - تا زدن شلوار جین و از آن بدتر تا زدن شلوار برای...
بیشتر بخوان