نگاهی به یک روسپی‌خانه امریکایی

عکاس امریکایی Marc McAndrews پروژه « گل سرخ نوادا» به مدت 5 سال از 33 فاحشه خانهِ قانونی ایالت نوادا عکس گرفت. او نمی خواست عکس سکسی بگیرد. برای او مهم بود که عکس هایش حاوی هیچ نوع قضاوتی نباشد و فقط جواب ساده ای باشد برای این کنجکاوی که فاحشه خانه چه شکلی است. تصاویر تهیه شده به شیوه مستندگونه تلاش کرد تا چهره انسانی شاغلین این محل را به نمایش بگذارد.

41

شکی نیست با وجود قانونی بودن، مراقبت پزشکی ماهانه، محیط تمیز و فضای محترمانه ای که این گروه از زنان روسپی دارند همچنان عارضه های روحی و جسمی ایجاد شده در این شغل خیلی وخیم می تواند باشد.

در بین فعالین اجتماعی که برای سلامت و بهزیستی و حقوق انسانی زنان تلاش می کنند بحث در باره پدیده روسپی گری به یک رای مشخص نرسیده است. بخشی از زنان فمینیسم این پدیده را ناسالم و غیرانسانی می دانند. بخشی دیگر آن را به عنوان یک شغل ناگزیر می شناسند و خواهان تدارک بیشترین وسایل سلامت و مراقبت برای این شغل خطرناک هستند. و البته انواع مابین این دو نظر نیز وجود دارند.

101

11

11_032_MMA_BR149TayTay_flat_1000

06_067_MMA_BR105KamiAndKarli_flat_1000

23_133_MMA_BR365LoveRanch_flat_1000

09_039_MMA_BR115SinfulsMenu_flat_1000

82

26_141_MMA_BR531HRRedDress_flat_1000

08_052_Marc-McAndrews_BR403_1000

14

 

More from سعید داورپناه
جانی واکر ویسکی جهان سوم
ویسکی جانی واکر در تمامی کشورهای در حال توسعه جزو محبوبترین ها...
Read More