بعضی چیزها رو به زنها نگیم بهتره


وقتی زنی که دوست داریم و میخواهیم ازش تعریف کنیم هزینه اش رو نگذاریم زنهای دیگه بدهند:

– ندیدم زنی رو که مثل تو باهوش باشه
– واقعا برنخوردم به زنی که اندازه تو منطقی باشه
– مثل بقیه زنها نیستی که همش حواس شون به خودشونه
– خیلی با زنهای ایرانی فرق داری

غیرمستقیم کنترل شون نکنیم. می فهمند

– داریم میریم توی یه جمع ناآشنا. سعی کن لباس چشمگیر نپوشی
– اون پیرهن قرمزه رو نپوشی بهتره. دو سه نفر اونجا هستن که خیلی ندید بدید هستن

بقیه آدمها رو مخوف نشون ندیم

– اون دختره همکارت با همه می لاسه
– من یه مرد هستم و میدونم فکر و ذکر همه مردها چی هست
– مردها براشون مفت باشه کوفت باشه
– به زنهای طلاق گرفته اعتماد نکن
– فکر نکن مردهای متاهل چشم و دل شون سیره

More from مرد روز
بانکِ ذخیره دانه‌های گیاهی در سیاره ما
در سراسر سیاره ما حدود ۱۷۰۰ بانک ذخیره دانه های گیاهی وجود...
Read More