ده عکس هفته – سیاره ما

سیاره کوچک ما با همه تفاوتهای ممکن بین اجتماعات بشری، سرشار است از سنت ها، عادتها و رفتارهایی که کمابیش برای همه آشنا است.


More from مرد روز
۹۰ کشور جهان رشد منفی جمعیت دارند
بر اساس آخرین آمار فصلنامه معتبر «لنست» از حدود ۶۵ سال پیش...
Read More