ده عکس هفته – هنر دیجیتال

این روزها تقریبا می شود هر چیزی را به تصویر کشید اگر قادر به تخیل آن باشیم. به عبارتی حتی می شود گفت که استعداد و تخیل هم جز وسایلی شده اند که هر فرد می تواند داشته باشد.

More from مرد روز
عکاس روس و تحسین زیبایی بدن زن
مجله مردانه ماکسیم در مصاحبه و گزارشی که از عکاس روس Igor...
Read More