شورت آهنی نجابت

پوشاندن کمربند یا شورت قفل دار برای جلوگیری از رابطه جنسی زنان یا برای جلوگیری از تجاوز به زنان تا همین ۴۰۰ سال پیش کمابیش معمول بود.

به طور مشخص نمونه هایی از این کمربند حفظ عفت به صورت نقاشی در کتابها یا به صورت واقعی در موزه های مختلف اروپا وجود دارند.

در دوره قرون وسطا و در طی جنگهای صلیبی، شوالیه ها قبل از رفتن به جنگ این کمربند عفت را روی بدن زن شان قفل می کردند.

نمونه های از طنز اجتماعی در نقاشی ها و کاریکاتورهای چند قرن پیش وجود دارند که مرد خانه ناظر قفلی است که روی همسرش زده شده است ولی کلید اضافی در دست زن و معشوقه های پشت پرده منتظر خروج شوالیه را نشان می دهد.

نصب شورت آهنی برای جلوگیری از خودارضایی بیماران روانی نیز تجویز می شد. آسایشگاه های نگهداری بیماران روانی بر این باور بودند که دلیل بیماری روانی مریضان شان، خودارضایی شان بوده است و با کمربندهای مخصوص جلوی این رفتار را می گرفتند. روشی که از سال ۱۹۳۰ منسوخ شد.

نمونه هایی از شورت نجابت مردانه نیز وجود دارند که نشان می دهد مردان مذهبی یا خدمتکاران درون خانواده های متمول یا حتی شوالیه هایی که برای جنگ مجبور به سفر طولانی به سرزمین های دیگر بودند می پوشیدند.

در حال حاضر نیز این وسیله را می شود در آمازون خرید که بیشتر تبدیل به نوعی بازی جنسی بین زوجها تبدیل شده است.The Unusual History Of Chastity Belts