کاریکاتور روز – گشت ارشاد

گشت ارشاد عملا گشت پنهان ساختن بدبختی هایی است که جمهوری اسلامی به سر ایران آورده است.

کاریکاتوری از مانا نیستانی

More from مرد روز
آرشیو عکسِ پلیس استرالیا از خلافکاران ۱۰۰سال پیش
آرشیو عکس های گرفته شده از متهمان در قرارگاه پلیس سیدنی استرالیا...
Read More