مقصر وضعیت کنونی ایران کیست

راستش را بخواهید اگر روشنفکران و ملی‌گراها و مذهبی ها خیانت نمی‌کردند و مردم را نمی‌شوراندند شاید هیچوقت انقلاب نمی‌شد. البته نقش امثال شریعتی و آل احمد هم کم نبود ولی اگر نفت ملی نمی‌شد شاید هیچوقت آنقدر پول یکهو وارد مملکت نمی‌شد که عده‌ای را به صرافت و سوداهای آنجوری بیاندازد.

شاید اگر رضا شاه مملکت را آنجور به سرعت مدرن نمی‌کرد و چادر از سرها و شپش از تن‌ها برنمی‌گرفت اوضاع طور دیگری می‌شد. البته زخم قحطی بزرگ و مرگ آن‌همه آدم هم موثر بود ولی علت اصلی‌اش برمی‌گشت به انقلاب مشروطه که مردم را از انام و رعیت مبدل کرد به ملت.

ولی باید اعتراف کرد که کشتن امیرکبیر توسط ناصرالدین شاه و کشتار بابیان توسط امیرکبیر و جنگ ایران و اروس در زمان فتحعلی شاه از مهم‌ترین دلایل وضعیت امروز بودند اما اگر نادر دچار جنون نمی‌شد یا آن باد لعنتی حین آش پختن شاه سلطان حسین در نمی‌رفت امروزمان اینطور به باد نمی‌رفت. البته اصلش این است که انحطاط ما دقیقا از زمان صفویه شروع شد با آن چشم و هم‌چشمی جاری‌واری که با عثمانی‌ها راه انداختند و آن‌همه آخوند از جبل عامل آوردند و آن چالدران لعنتی…

فکرش را بکن… اگر خوارزمشاهیان چنگیز را انگولک نکرده بودند یا اگر خواجه نظام‌الملک توسط حسن صباح جگردرآمده آنطور ترور نمی‌شد شاید ما هم الان ابر قدرت بودیم…

یکی نیست به آن خسروپرویز شهوت‌پناه بگوید مگر مرض داشتی که نامه را پاره کنی؟ آن هم با آن سردارهای پیزوری و روزبه آب زیرکاهی که هر چه آتش است از گورش بلند می‌شود…

ولی درستش این است که اگر نهضت مزدک آن‌طور بی‌رحمانه سرکوب و منکوب نمی‌شد شاید ما هم الان سوییس بودیم…

کاش زرتشت نیآمده بود تا موبدها آن‌طور رو پیدا کنند و مملکت را صاحب بشوند، پیش از زرتشت ما مهرپرست بودیم و پاک‌دین.البته واقعا مهرپرست‌ها هم شورش را درآورده بودند با آن‌همه قربانی‌کردن ولی مقصر اصلی آریایی‌ها بودند که الکی از سیبری ریختند توی این فلات کم آب و خشک و مجبور شدند برای تاب آوردن، استبداد را اختراع کنند….

اه… خسته شدم… اصلا اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم مسبب شرایط امروز حضرت آدم است… تصورش را بکن… اگر آن سیب را نخورده بود…

آه آدم…. اگر آن سیب را نخورده بودی….

Written By
More from ناشناس
سعودی‌ها و تحقق افزایشِ قدرت ملی
شرکت آرامکو عربستان بزرگترین شرکت سودآور جهان با ۱۳۵ میلیارد دلار درآمد...
Read More