ریشه ترس و نگرانی بعضی از مردان از زنان


موضوع این مقاله کم بودن قدرت تاثیر و حمایت پدر نیست. این مقاله و تحقیقاتی که آن را حمایت می کند می خواهد بگوید در سالهای اولیه زندگی هر فرد، نقش مادر تاثیر مستقیمی در شکل گیری بخشی از رفتارهای روحی و روانی هر فرد در بزرگسالی دارد.

نوزاد به خاطر رشد سریع اولیه اش هم نیاز به شیر مادر دارد هم به خاطر بر هم خوردن آرامشی که قبل از تولد در شکم مادر داشت امنیت و محبت و توجه زیاد می خواهد.

یک مثال ثبت شده علمی، آزمایش « صورت خنثی مادر» است. چشمان مادر و توجه اش به نوزاد آنقدر مهم است که اگر به هر دلیلی صورت مادر حالت خنثی یا بی توجه بگیرد نوزاد شدیدا نگران می شود. گریه و ادرار کردن از واکنشهای نوزادان است وقتی صورت مادر توجه و و تمرکز به نوزاد را در خود ندارد.

اما هزاران دلیل کوچک و بزرگ باعث نگرانی و ترس و کدورت غریزی نوزاد می شود. مادر سرش بیش از حد شلوغ است. یا خسته است یا کم خوابیده یا خودش در محیط آرامی نیست یا حتی به اندازه کافی غذا نخورده و عملا نمی تواند ایده ال های مهم و حیاتی یک نوزاد را فراهم کند.

نوزادان و خردسالان برای همین یاد می گیرند مراقب رفتار خودشان باشند مبادا مادر ناراحت شود. آنها هر لحظه به مادر خیره می شوند تا نشانه های محبت و توجه را پیگیری کنند.

این وابستگی و دلبستگی و نیاز روحی و جسمی در دنیای واقعی همیشه تامین نمی شود و بسیاری از نوزادان با ضربه های عاطفی و روحی اولیه ایی روبرو می شوند که ریشه های اولیه تشویش و افسردگی و اعتماد به نفس را برای شان تدارک می بیند.

روانشناسان برای همین معتقدند که در مردان، ناخواسته یک ترس و نگرانی در وجودشان از زنان شکل می گیرد بخصوص وقتی که می خواهند با یک زن صمیمی شوند. این مردان یا می ترسند زن آنها را ترک کند یا عمدا خود را دلبسته وی نمی سازند

این نوع مردان یا به شدت مراقب رفتار و حالت همسرشان هستند که مبادا کوچکترین ناراحتی پیدا نکنند یا بعضی های شان ناخودآگاه به شدت نگران حس تسلط همسرشان می گردند و نمی خواهند به صمیمیتی که برای زندگی مشترک لازم است نزدیک گردند.

دانستن این اتفاق ناخودآگاه دوران کودکی به زوجها کمک می کند که ترسها و نگرانی ها و تشویش های شکل گرفته در هویت فردی را برای هم بروز دهند و در باره آنها حرف بزنند و سعی کنند راه هایی بیابند که حساسیت های ایجاد شده در دوران خردسالی را مهار کنند.

Early Childhood Origins of Men’s Fears of Women

Why the “Still-Face” Experiment Was a Game-Changer

This post was excerpted, in part, from Hidden in Plain Sight: How Men’s Fears of Women Shape Their Intimate Relationships.

More from ترجمه ونداد زمانی
آستارا شهرِ گناهکاران
در سر مرز آستارا همه‌چیز می‌توان تهیه کرد؛ از سکس گرفته تا...
Read More