چرا بعضی از مردان تمایل جنسی زنان را نمی‌توانند کسب کنند


اگر به تاریخ حضور بشر بر روی زمین بنگرید متخصصین باستانشناسی تا جامعه شناسی تا علم زیست شناسی به شما خواهند گفت که دو غریزه مهم مردانه باعث بقای نسل بشر شده است.

غریزه شکار و کشتن و تسلط، اولین شان بود. رحم و کوتاه آمدن و دلسوزی نه تنها در کار نبود بلکه اصلا در وجود بشر توسعه نیافته بود. غریزه پیروز شدن مردان به هر نحو ممکن با شدت تمام به بقای انسان گره خورده بود.

غریزه بی چون و چرای دوم « بکن تا می توانی» بود. یک مرد که با ریسک و حس قدرتمند شکار و پیروزی به هر نحو ممکن، در ضمن همه فکر و ذهنش این بود که تا می تواند تخم و ترکه بیشتر از خود به جا بگذارند.

غریزه تسلط بر همه منابع ممکن بقا هنوز هم یکی از عوامل موفقیت اقتصادی مردان است. هر قرارداد اقتصادی اگر هست باید با قدرت تمام. به نفع من تمام شود. مشتری های کسب و کارم را به هر شکل ممکن به دست آورم.

این ماجرای هزاران ساله زندگی مردان بود تا همین ۵۰ سال پیش که زندگی به زنان فرصت داد تا به مروزر قدرتهایی نظیر تحصیلات، کار در بیرون خانه و استقلال جنسی خود را فراهم کنند.

از آن پس مردان برای ادامه پیروز بودن در عرصه زندگی و جنسی خود می بایست یک غریزه سوم را هم در نظر بگیرند. غریزه سوم نشان دادن عواطف و هیجانات است.

زنان دنیای جدید هر چه مستقلتر و قدرتمندتر می شوند در برابر مردانی که فقط می خواهند آنها را تصاحب کنند می ایستند. زنان دنیای معاصر شانس انتخاب شان خیلی بیشتر شده است. برای همین مردان دیگر نمی توانند با تسخیر و بی اعتنایی به وجود عاطفی زنان، تمایل جنسی و عاطفی شان را به دست آورند.

رابطه جنسی مردان در دوره و زمانه ما محدود نمی شود به یک تلاش فیزیکی چند دقیقه ایی… این روزها مردها هم شعور جنسی شان افزایش یافته است و رضایتمندی و لذت کاملتر می خواهند. مردان دنیای جدید می دانند که اگر قلب و عاطفه زنان را داشته باشند لذت زیبای جنسی که به دست می آورند کاملا فرق دارد با یک حرکت غریزی بدوی برای تولیدمثل….

مردان معاصر بهتر است در کنار دو غریزه قدیمی شان، غریزه هیجان و عاطفه و مهر را در مطالبات جنسی شان بروز دهند.

متاسفانه مردان ذلیل که در دنیای قدیم نه قدرت اقتصادی می توانستند کسب کنند و نه قدرت کسب رابطه جنسی، این روزها بیشتر از همیشه از سهم کسب رابطه جنسی شان با زنان کاسته شده است و برای همین در ساده ترین راه های دنیای امروز یعنی اینترنت و شبکه های اجتماعی فقط تلخی و نفرت برای شان مانده است که بروز دهند.

این روزها هر مرد در هر موقعیتی هست اگر بتواند عاطفه و مهر و احترام واقعی به زنانی که برای شان جذاب است را واقعا بروز دهند شانس شان بیشتر از همیشه شده است.

3 Reasons She Doesn’t Want to Have Sex With You

Image source
https://ifstudies.org/blog

More from مرد روز
کارل یونگ: چگونه شاد زندگی کنیم
مهمترین تاکیدی که از روانکاو و متفکر سوئیسی به جای مانده است...
Read More