عکاسی پرتره از مردان گی

دنیای کنونی بالاخره به گی ها که سلیقه جنسی متفاوت از سایر مردان دارند، فرصت ابراز وجود در همه زمینه ها را داده است. مردان گی نه مریض هستند و نه دارای ذهن و فکر مخرب یا مضر برای جامعه بشری.

مردان همجنسگرا شهروندان مفید و سالمی برای جامعه خودشان هستند. افراد مسئولی که از پایین ترین سطح جرم و بزهکاری برخوردارند. تحصیلات عالیه دارند و شاغل در تمامی رشته های علمی و پزشکی و اجتماعی… همجنسگراها مثل بقیه ما در درجه اول انسان هستند.

More from مرد روز
نقاش عراقی و خاتون رویایی بغداد
هنرمند عراقی « محمود عبود» در آثارش مشغول بازسازی خاطرات دوران از...
Read More