بهترین تمرین جسمی – شنا


مرد سالم با تعادل جسمی معمولی بهتر است حداقل بین ۵ تا ۱۰ شنا برود. این یعنی حمل حدود ۶۰ درصد بدن به سمت پایین و جاذبه زمین و برگرداندن به موقعیت اولیه.

شنا بنیان قدرتمندی برای ساختن بدن متعادل است. ورزشی که بازو، شانه، عضلات سینه، کمر و گردن را با قدرت تمام درگیر می کند. ورزشی که نیاز به وسیله یا جای مشخص ندارد. آن را درست یاد بگیرید و از خودتان بخواهید که بتوانید ۳۰ دفعه شنا بروید.

Image Source
https://www.artofmanliness.com/

More from مرد روز
مرغ ها و یک اصل علمی جالب
در همهمه همیشگی اجتماع ایران، اکنون نوبت به مرغ رسیده است که...
Read More