ده عکس هفته – انسانها همیشه معنوی خواهند ماند

مردم شناسی معاصر ثابت کرده است که حتی افراد و گروه هایی که مذهبی نیستند هم بعد از مدتی برای بقای انجمن یا توسعه ان به مرور دست به ایجاد مراسم و شعائری می زنند که عملا هیچ فرقی با گروه های مذهبی دنیا ندارد.

بشر موجودی است با قدرت تخیل و قدرت فکر کردن بیرون از منطق و قدرت اعتماد به حس ها و عواطفی که ناشناخته است ولی ارامبخش… عملا فرقی بین انسان مذهبی و غیرمذهبی وجود ندارد. همه رفتارهای عاطفی و روحی و معنوی ما دلیلش « هوموسپین» بودن ما است.

Image source
https://www.theatlantic.com/photo/

More from مرد روز
هفت عکس از زیبایی زن
Image Source http://www.emptykingdom.com/category/photography/ https://lascerezasdexondicar.wordpress.com/2011/10/
Read More