مردان ایرانی در انتظار اعدام

چرا حکومتی که شبانه روز اشک تمساح برای مرگ مردم فلسطین می ریزد جوانان خودش را به دار می آویزد؟ چطور یک حکومت که شبانه روز مدعی مبارزه با ظلم در جهان است زندان هایش پر از انسانهایی است که به فکر بهروزی کشور هستند؟

#نه_به_اعدام

#رای_نمیدهم

More from مرد روز
پیش بينى‌های دقيق يك مکانیک یاسوجی كانديد رياست جمهوری
هزاران ایده و روش مدیریت وجود دارد. این مکانیک یاسوجی کاندید ریاست...
Read More