بالاخره شب یلدای ایران فرا می‌رسد

شب اورمزد آمد از ماه دی
زگفتن بیاسای و بر‌گیر می

«فردوسی»


ماه دی در اول‌زمستان قرار دارد و طبعا برای مردم ساده دل روستایی کهن ما، شبان یا کشاورز ، ماه مطلوبی نیست و آغاز روزهای سخت است. سرما بیداد می کند و محصولی به بار نمی آید، چهارپایی نمی زاید، آذوقه های انبار شده نقصان می یابد. پس باید تلاش کرد تا از این ورطه ی زمانی به سلامت بیرون آمد. باید آن را به دادار سپرد و از او یاری گرفت. از این رو بر این سخت ترین ماه، نام «دی» نهاده می شود که لقبی است برای اورمزد، و به برکت این نام، سختی این ماه و این فصل قابل تحمل می شود.


*(بخشی از مقاله «یلدا» به قلم ژاله آموزگار – مجله بخارا سال بیست و دوم شماره ۱۲۸ آذر-دی ۱۳۹۷)

More from مرد روز
سفر به ماه با سفینه‌ایی که بلیط‌هایش پیش‌فروش شده‌است
کمپانی موشک سازی ایلان ماسک اعلام کرده است مقدمات سفر توریستی به...
Read More