حدود یک میلیون سال پیش، اجداد بشر نزدیک بود منقرض شود

این روزها ۸ میلیارد هوموسپین روی سیاره کوچک عملا یکه تازی می کنند و ضمن تسلط بر طبیعت و محیط، باعث انقراض موجودات دیگر هم شده اند.

اما این قدرت و توانایی بقا و تسلط بر چرخه حیات برای بشر همیشه اینقدر باشکوه نبوده است. محققین «جمعیت شناسی تاریخی» در بررسی های ژنتیکی که داشته اند متوجه شده اند در فاصله بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار سال قبل، به خاطر تغییرات شدید آب و هوایی، تعداد اجداد بشر به حدود هزار نفر رسیده بود.

این واقعیت تاریخی از طریق یک متد جدید ژنتیک به دست امده است. در یک تحقیق علمی با بررسی پیشینه ژنتیک حدود ۳ هزار نفر که در قید حیات هستند، محققین پی برده اند که به یکباره جمعیت حدود ۱۰۰ هزار نفره بشر در حدود ۱ میلیون سال پیش افت شدیدا نزولی داشته است. به عبارت دقیقتر، بیش از ۹۸ درصد بشر از بین رفته بود و فقط حدود هزار نفر باقی مانده بودند.

علم زیست شناسی و علوم طبیعی می داند که بیش از ۹۰ درصد موجوداتی که روی زمین شکل گرفته اند بعد از مدتی منقرض گشته اند. برای همین احتمال اینکه حدود ۸۰۰ هزار سال پیش اجداد بشر نیز می توانست منقرض گردد خیلی زیاد بوده است.

Genomic inference of a severe human bottleneck during the Early to Middle Pleistocene transition

Human Ancestors Nearly Went Extinct 900,000 Years Ago

More from مرد روز
بعد از ۴۵ سال حکومت ظالمانه
تعجب می‌کنند که مردم از مرگ فرماندهان نظامی شان شادی می کنند....
Read More