اختلاس جدید – چای دبش

 توی دوران اولیه شکل گیری امریکا، قسمت پهناور غرب کشور دست نخورده و بی صاحب بود. امریکا برای جذب و ماندگاری مهاجرین اعلام کرد در تاریخ های مشخص زمین های غرب کشور به طور مجانی آماده تملک افراد می تواند قرار بگیرد.

عملا اعلام کردند فلان روز بیایید و وقتی فرمان شروع را دادیم با هر وسیله ایی ( بیل و طناب و میخ و قاطر و درشکه و …) که می توانید بتازید به هر طرف و صاحب زمین شوید. تنها شرط این بود که در طی همان روز قادر باشید دور زمین به غنیمت گرفته شده به هر شکل ممکن با طناب یا میخ نشانه گذاری کنید.

انگیزه اصلی حکومت امریکا، مورد استفاده قرار گرفتن زمین های کشور بود. فرصت تملک مجانی زمین آن هم هر قدر که می توانید فرصت تبلیغاتی عظیمی ایجاد کرد و مهاجران سفیدپوست اروپا و انگلیس به سمت این قاره جدید سرازیر شدند.


اما یک اتفاق وارونه از تملک و چپاول ثروت یک سرزمین هم هست که دارد درون ایران عزیز، درست بعد از پایان جنگ با عراق صورت می گیرد.

از حدود ۳۰ سال پیش تاکنون، سرزمین ایران توسط فرقه سیاسی شیعه در حال تاراج است. انگار که بین خودشان اعلام کرده اند بتازید بر این غنیمت گرانبها و تا می توانید خودتان را قدرتمند سازید.

  پرونده اختلاس چند میلیارد دلاری چای دبش در ادامه اختلاس های عظیم درون حکومت اسلامی، یک بار دیگر نشان داد اگر هم گاهی اختلاسی فاش می شود به خاطر این است که یکی از خودی های مومن، ناشیانه و حریصانه، حین چپاول گیر می افتد یا پا روی دم اختلاسگر اعظم می گذارد.

More from مرد روز
تمرین بدنی معروف بروس‌لی برای شکم ورزیده – پرچم
دو آدم مشهور ورزشکار در دنیای سینما بروس‌لی و سیلوستر استالونه، حرکت...
Read More